Általános Szerződési Feltételek

Érvénybe lépett: 2019. Február 8.


A Max-Ad Kft.
• székhely: 2176 Erdőkürt, Táncsics út 39/A.
• adószám: 23730203-2-12
• cégjegyzék szám: 12-09-009327
mint megbízott (továbbiakban: megbízott) a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) szerint nyújt szolgáltatásokat megbízói (továbbiakban: megbízó) részére. Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek a megbízott szolgáltatásaira vonatkozó valamennyi szerződésre irányadóak, feltéve, hogy megbízott és megbízó (együttesen a továbbiakban: felek) írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.
1. Definíciók
1.1 Aloldal: Megbízó által a szerződés megkötésekor a fogadó weboldal mellett megadott, olyan internet címek (URL), melyek a fogadó weboldal második szintű domainje alá tartoznak.
1.2 Címkézés: a fogadó oldal URL-jének végéhez olyan változó-érték párok illesztése, amelyek a kampány azonosító adatait tartalmazzák. Így például az utm_source=hirlevel paraméterrel azonosítható a hírlevélből érkező forgalom, míg az utm_campaign=junius paraméterrel jelezhető, hogy a június havi kampányról van szó. A címkéket kérdőjel választja el az URL-címtől. A változókat és az értékeket párban, egyenlőségjellel elválasztva sorolják fel. Az egyes változó-érték párokat „&" jel különíti el egymástól.
1.3 Domain vagy tartomány nevek nevek:
1.3.1 Felső szintű domain: Közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerében létrehozott domain (például .hu vagy .eu).
1.3.2 Második szintű domain: Közvetlenül a felső szintű domain alatt létrehozott domain Például. a www.maxad.hu esetén a második szintű domain a „maxad".
1.3.3 Tartománynév: az Internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés. A tartománynevek rendszerének felépítése hierarchikus, vagyis a nevek részei közül egyesek alá vannak rendelve a név más részeinek. Például a második szintű domain a felsőszintű domain alá van rendelve. A tartománynév nem tartalmazza a protokollt (például http://) és az adott számítógépen működő erőforrások elérési útját (például index.html) Egy tartománynév például: www.maxad.hu.
1.3.4 URL: a tartománynév, kiegészítve az erőforrás elérési útjával és a protokollal. Egy URL például: http://www.maxad.hu/index.php
1.4 Felület: Megbízott saját tulajdonában, valamint harmadik felek tulajdonában álló weboldalak és más elektronikus eszközök, melyek promóciós tartalmat képesek megjeleníteni. A felületek saját márkanévvel rendelkezhetnek. Felületnek minősül például egy blog, képgyűjtemény, cégkatalógus, videómegosztó portál, linkkatalógus, stb. amennyiben promóciós tartalmat képes megjeleníteni.
1.5 Fogadó weboldal: Megbízó által a szerződés megkötésekor megadott weboldal internet cím (URL), melyre a keresőhirdetésből érkező látogatókat irányítani szeretné, vagy amelynek keresőoptimalizálását javítani szeretné. Megbízó kijelenti, hogy a fogadó weboldallal kapcsolatosan jogosult eljárni és megbízást adni. Megbízott nem vizsgálja azt, hogy megbízó a fogadó weboldallal kapcsolatban milyen üzleti és jogi kapcsolatban van.
1.6 Fogadó weboldal és aloldalak tartalma és szerkezete: A fogadó weboldal felső és második szintű domain neve, aloldalak web címe, ezeken elhelyezett minden szöveges és képi tartalom, programkód, linkek, a linkek látható szövege, a kulcsszavas szöveges tartalom, a html tagek és egyéb olyan jellemzők, melyeket megbízott tudomása szerint a Google keresőalgoritmusa használ és figyelembe vesz a természetes találati lista összeállításánál.
1.7 Keresőhirdetés: A Google AdWords rendszertől aukciós elszámolással megbízott által továbbértékesítési céllal megvásárolt és tovább értékesített, megbízó fogadó weboldalára vagy annak aloldalára mutató szöveges szponzorált link hirdetések. A szolgáltatási időszakban a megbízó számára továbbértékesített átkattintások és ehhez kapcsolódó keresőhirdetés megjelenések a Google kereső adott időszakban elérhető összes átkattintásainak vagy megjelenéseinek általában kevesebb, mint 100%-át teszik ki, ezért a keresőhirdetések nem minden keresésnél jelennek meg. Megbízott a hirdetési időket, aukciós és egyedi díjakat, beállításokat és licitálási feltételeket saját döntése alapján úgy határozza meg, hogy a megbízó által fizetett díjak fedezzék a hirdetések kattintási költségeit, megbízott költségeit és hasznát. Az egységnyi díjra jutó átkattintás vagy megjelenés mennyisége az aukciós jelleg miatt akár kattintásonként is változhat.
1.8 Keresőoptimalizálás: A keresőoptimalizálás szolgáltatás keretében megbízott arra tesz erőfeszítést, hogy megbízó fogadó weboldala és aloldala(i) bizonyos keresőszavakra a Google természetes találati listáján jobb pozícióba kerüljenek. Megbízott a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan önállóan dönt a szolgáltatás jellemzőkről, mint például a keresőoptimalizálás szempontjából figyelembe vett tényezők, a linkek, link szövegek, stb. A felek tudomásul veszik, hogy a Google a keresőhirdetések árbevételében érdekelt és a keresőoptimalizálást vagy annak egyes formáit a keresőalgoritmusának rendszeres változtatásaival és más intézkedésekkel megnehezítheti, a természetes találati listában egyes weboldalak helyezését indoklás nélkül leronthatja, akár a keresőoptimalizálásra tett erőfeszítések ellenére.
1.9 Kulcsszó: Megbízó által megadott szó vagy kifejezés, melyekre a fogadó weboldalát vagy aloldalát keresőoptimalizálni szeretné, vagy amelyekre a keresőhirdetések megjelenhetnek. Egy kulcsszó akár több szóból álló kifejezés is lehet. Keresőhirdetés vagy keresőoptimalizálás szolgáltatás esetén megbízó részéről legalább egy kulcsszó megadása kötelező.
1.10 Kulcsszó egyezési beállítások: A kulcsszóegyezési beállítások a keresőhirdetések precíz célzását segítik. Ezekkel szabályozható, hogy kik lássák a hirdetéseket. A kívánt egyezési beállítás használatát megbízó az ügyfélszolgálaton kérheti. Megbízó minden kulcsszóra külön kiválaszthatja a következő négy egyezési beállítás valamelyikét:
a) Általános egyezés: Lehetővé teszi, hogy a hirdetések hasonló kifejezések és releváns változatok esetén is megjelenjenek.
b) Kifejezésegyezés: A hirdetések csak olyan kereséseknél jelennek meg, amelyekben pontosan szerepel a kifejezés.
c) Pontos egyezés: A hirdetések csak olyan kereséseknél jelennek meg, amelyek pontosan megegyeznek a kifejezéssel.
d) Kizáró egyezés: Hatására a hirdetés egyetlen olyan keresésnél sem jelenik meg, amelyben szerepel a kifejezés.
1.11 Kulcsszó kategória: Megbízó minden kulcsszóhoz megadhat legfeljebb 20 (húsz) kategóriát, melyekhez a kulcsszó szinonimaként, vagy más szoros összefüggéssel kapcsolódhat.
1.12 Link: Egy weboldalba vagy más elektronikus tartalomba épített hivatkozás, amely egy másik internet címre, például egy másik weboldalra mutat. A link formátuma lehet szöveg, kép, vagy más formátum. Példa egy szöveges link HTML kódjára: Általános Szerződési Feltételek
1.13 Link szöveg: Szöveges link esetén a link látható szövege, amire rákattintva a linkelt weboldalra jut a felhasználó. A link szövegek a megbízó szolgáltatásainál általában a megbízó által megadott kulcsszavakat és kulcsszóváltozatokat, a kulcszavakhoz tartozó kategóriák neveit, megbízó cégnevét és a fogadó weboldal, valamint az aloldalak nevét tartalmazzák. A felületek jogában áll korlátozni a link szövegben megjeleníthető adatok körét és jellegét, valamint visszautasítani egyes link szövegek megjelenítését.
1.14 Link leírás: A link szöveghez kapcsolódó, közvetlenül a link mellett vagy alatt olvasható leírás, amely segíti a felhasználókat abban, hogy eldöntsék, átkattintanak-e fogadó weboldalra. A Felületek jogában áll korlátozni a link szövegben megjeleníthető adatok körét és jellegét, valamint visszautasítani egyes link leírások megjelenítését.
1.15 Hirdetési szöveg: Ez a Google találati listájában vagy más felületeken szerepelhet a hirdetéseket tartalmazó részen. A hirdetési szöveg és az abban szereplő link segíti a felhasználókat abban, hogy eldöntsék, átkattintanak-e fogadó weboldalra. Seo24 szolgáltatás esetén a kiegészítő keresőhirdetések hirdetési szövegei maximum 95 karakter hosszú hirdetés szöveget tartalmazhatnak, melyek 25 karakter hosszú link szöveg típusú címsorból és kétszer 35 karakter hosszú szövegből állhatnak.
1.16 Linkelő domain: az a második szintű domain, amihez tartozó weboldalon a linket elhelyezték.
1.17 Linkajánlás: A keresőoptimalizálás szolgáltatás keretében megbízott az általa megválasztott felületek szerkesztőjének figyelmét felhívja arra, hogy megbízó fogadó weboldalára vagy aloldalára mutató linkeket hozzanak létre. Ha a felület a linket létrehozta, megbízott erről jelentést készít megbízó számára. Az egyes felületek önállóan döntenek a linkek létrehozásáról, ezek létrejöttét megbízott nem garantálja. Megbízott linkeket nem vásárol és nem értékesít.
1.18 Média ajánlat: Egy vagy több felületet tartalmazó lista, mely a felület tulajdonosa által meghatározott méretben és műszaki tartalommal, időbeli ütemezéssel és a felület tulajdonosa által megadott elszámolási módszerrel megjeleníthető promóciós tartalmakat tartalmazza. A megbízott által közzétett vagy egyedi árajánlatba foglalt média ajánlatokat felek csak tájékoztató jellegűnek tekintik.
1.19 Mélylink: Olyan link, mely valamelyik aloldalra mutat. A kulcsszavas mélylink látható szöveg mezőjében szerepel valamelyik kulcsszó.
1.20 Nofollow link: Google keresőalgoritmus által használt jelölés a normális linkektől való megkülönböztetésre. Ezzel a jelöléssel ellátott link hivatkozásokat a kereső nem követi, tehát figyelmen kívül hagyja az ilyen linkeket.
1.21 Normális link: Azok a linkek, amelyek nincsenek Nofollow jelöléssel ellátva. Néha ezeket „Dofollow" linkeknek is nevezik.
1.22 Pontos egyezés: a keresőhirdetésnél beállítható hirdetés megjelenítési szabály, melynek használatakor a keresőhirdetés csak akkor jelenhet meg, ha a Google felhasználói keresésben pontosan csak a megadott kulcsszó szerepel, egyéb szavak nem. A pontos egyezés valószínűleg nem eredményez annyi megjelenítést és átkattintást mint az általános egyezés. Például a „mediterrán utazás" hirdetési kulcsszó esetében pontos egyezésnél a keresőhirdetések nem jelenhetnek meg a „nyári mediterrán utazás", "mediterrán út", „mediterrán utazás repülővel" kulcsszavakra, kizárólag a „mediterrán utazás" kulcsszóra.
1.23 Promóciós tartalom: Szöveges- képes- banner- és interaktív linkek, kitölthető ajánlatkérő űrlapok, cégadatok, termék és szolgáltatás adatok, képek, leírások és értékelések, termék és szolgáltatás díjak, szöveges- képes- banner- és interaktív hirdetések, kulcsszavak, alkalmazások, cikkek, szoftverek, mobil eszközökön megjelenített üzenetek és alkalmazások, melyek megbízó üzeneteit közvetítik vagy megbízó weboldalának keresőoptimalizálását hivatottak segíteni.
1.24 Számlázási periódus: Ismétlődően fizetendő szolgáltatások esetén az az időszak, amelyre megbízott egy-egy számlát kiállít. A számlázási periódus 1 (egy) hét, 1 (egy) hónap, 3 (három) hónap, 6 (hat) hónap, 12 (tizenkettő) hónap lehet.
1.25 Szolgáltatás: Megbízott által keresőoptimalizálás elősegítésére irányuló tevékenységek, megbízott által értékesített vagy közvetített szöveges-, képes-, banner- és interaktív hirdetések, megbízott által értékesített, alkalmazott vagy közvetített látogatói forgalom mérő és elemző eszközök, keresőoptimalizálás témájú tanácsadás és oktatóanyag.
1.26 Szolgáltatás igénybe vétele: A szolgáltatás igénybe vétele megbízó részéről tevőleges magatartást nem feltétlenül igénylő folyamat vagy jogi helyzet, mely megvalósulhat azáltal, hogy
e) megbízott a rá bízott tevékenységet egyszeri alkalommal vagy ismétlődően elvégzi, illetve
f) megbízó jogosultságot kapott megbízó telefonos tanácsadási szolgáltatásának igénybevételére vagy elektronikus oktatóanyaghoz történő hozzáférésre és ez a jogosultság fennáll.
1.27 Telefonos támogatás, tanácsadás: Megbízott ügyfélszolgálatának szolgáltatása, melynek célja a megbízók technikai és szakmai támogatása, tájékoztatása a szerződéses időszak alatt.
1.28 Természetes találati lista: Egy kulcsszóra történő keresés után a Google kereső találati listáján a keresőhirdetéseken kívül található link lista.
1.29 Ügyfélfiók: Megbízott által a www.maxad.hu/ugyfelfiok oldalon működtetett ügyfélszolgálati rendszer, melyhez megbízó jelszavas azonosítás után férhet hozzá egyes szolgáltatások igénybe vétele esetén.
2. Szerződéskötés
2.1 A szerződés a szolgáltatás nyújtása tárgyában a megbízott és megbízó között létrejött megbízási szerződés, amely a megbízott általános szerződési feltételeiből és az egyedi megbízási szerződésből áll. A szerződés részét képezik továbbá a szerződés megkötésekor ilyenként meghatározott egyéb dokumentumok, különösen a megbízó által a szolgáltatás vagy kedvezmény igénybe vételével összefüggésben megtett írásbeli nyilatkozatok és a szolgáltatás hozzáférési jelszavak, átvételi elismervények. Megbízott a szolgáltatásokat ezen, a jogviszonyt megtestesítő szerződés alapján nyújtja a megbízó részére, aki köteles a megbízási szerződés és az ÁSZF feltételeit betartani és az igénybevett szolgáltatásért a díjszabásban meghatározott díjat határidőben megfizetni.
2.2 A felek közötti szerződés (továbbiakban: Szerződés) létrejöhet:
a) A maxad.hu internetes felületen történő megrendeléssel, mely írásbeli szerződésnek minősül.
b) Telefonos megkeresés során szóban,
c) Megrendelő email megbízó általi elküldésével az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre, mely akkor érvényes, ha tartalmazza a megbízott által küldött árajánlat azonosító számát és az erre hivatkozó kifejezett elfogadást, és nem tartalmaz olyan feltételt, melyek a hivatkozott árajánlatban vagy jelen ÁSZF-ben nem szerepelnek. Az emailben küldött megrendelés abban az időpontban lép érvénybe és hatályba, amikor a megbízó email szervere által az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre küldött emailt megbízott átvette,
d) Ráutaló magatartással abban az esetben, ha megbízó a Szolgáltatás díját megfizette,
e) Megbízó által aláírt megrendelőlappal vagy megbízási szerződéssel, melyet megbízott számára aláírva és kitöltve, futárszolgálattal, postázva, faxon vagy szkennelt formában emailben az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre eljuttattak. Ha a szerződést vagy szerződéses ajánlatot megbízó részére futárszolgálattal vagy postai úton kézbesítik, megbízott példánya a futár vagy postai alkalmazott jelenlétében megbízó képviselője vagy az általa meghatalmazott helyettes által történő aláírást követően visszakézbesítésre kerül megbízotthoz. Megbízó ilyen esetben a saját szerződés példányát lezárt borítékban veszi át, a futár vagy postai alkalmazott által történő kézbesítéskor.
f) A határozott időtartam lejártát követő napon a felek ráutaló magatartása alapján újabb határozott időtartamú szerződés jön létre különösen abban az esetben, ha a megbízott a határozott időtartam lejártát követően a szolgáltatást tovább nyújtja, megbízó pedig a határozott időtartam lejártát követően a szolgáltatást legalább 1 (egy) napon keresztül igénybe veszi. Megbízó ráutaló magatartása a listadíjon történő szolgáltatás igénybevételére irányul. Megbízó a határozott időtartamú szerződés során bármikor, de legkésőbb a határozott időtartam lejáratának napjáig írásban tájékoztathatja a megbízottat arról, hogy a szerződés lejártát követően, a megújuló, újabb határozott időtartamú szerződés létrejöttét nem kívánja, a szolgáltatás újabb egy évre határozott időtartamra történő nyújtását nem kéri a megbízottól. Amennyiben megbízó a szolgáltatás határozott időtartamának utolsó napjáig nem jelzi, hogy a szolgáltatási szerződését nem kívánja a határozott időtartam után fenntartani, úgy a szerződés a határozott időtartam lejáratát követő napon újabb egy éves határozott időtartamra változatlan feltételekkel meghosszabbodik.
2.3 Jelen ÁSZF szempontjából a 2.2. pontban leírt szerződéskötési módok egyenrangúnak tekintendők.
2.4 A felek között egyéb, a fentiektől eltérő módon nem jöhet létre szerződés.
2.5 Megbízó a szolgáltatásokat önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében veszi igénybe. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján fogyasztónak minősülő megbízóval megbízott nem köt szerződést. Ha a megbízott által nyújtott szolgáltatások tekintetében megbízó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján fogyasztónak minősül, erről a körülményről a szerződéskötést megelőzően köteles megbízottat tájékoztatni. E tájékoztatás hiányának elmaradásáért megbízó viseli a felelősséget.
2.6 A megbízási szerződés határozott és határozatlan idejű lehet. Határozott idejű szerződés legfeljebb 24 (huszonnégy) hónapos időtartamra, vagy a mindenkori akciós ajánlatokban meghatározott időtartamra köthető.
3. A szolgáltatások tartalma
3.1 Megbízott fenntartja a jogot a szolgáltatások tartalmának megváltoztatásához. Változtatás esetén megbízott az ÁSZF 8. fejezete szerint értesíti megbízót.
3.2 Megbízó által a szerződés megkötésekor megadott fogadó weboldalak második szintű domainje a SeoStart és Seo24 szolgáltatás esetén a szolgáltatási időszak kezdetét követően 8 (nyolc) napon belül megváltoztatható, ezt követően nem változhat.
3.3 Megbízott tudomásul veszi, hogy az eredményes keresőoptimalizáláshoz szükséges lehet a weboldalának esetleges tartalmi és szerkezeti átalakítása, valamint megbízott kérése esetén kulcsszavanként legfeljebb 20 alternatív, releváns kulcsszóváltozat megadása és a linkajánlások nyomán létrejött linkekhez egyedi, releváns szöveges link leírások megadása egyenként 200-500 karakter terjedelemben.
3.4 Ha az igénybe vett szolgáltatás egynél több kulcsszó vagy aloldal megadását teszi lehetővé, megbízó megadhatja, hogy melyik aloldalt melyik kulcsszóra szeretné keresőoptimalizálni vagy a keresőhirdetés esetén fogadó oldalként megjeleníteni. Ha megbízó egy kulcsszóhoz nem ad meg aloldalt, akkor megbízott ahhoz a kulcsszóhoz a fogadó weboldalt használja. A kulcsszavak a szolgáltatási időszak végéig módosíthatók, kivéve a SeoPlusz szolgáltatást, melynél kulcsszó változtatás nem lehetséges. Ha az igénybe vett szolgáltatás egy kulcsszóhoz kapcsolódóan kulcsszó változatok megadását is lehetővé teszi, megbízott a kulcsszót és annak kulcsszó változatait a linkajánlás során vegyesen használja. Megbízó felelőssége a kulcsszavak és a kulcsszó változatok megadása.
3.5 A keresőoptimalizálás szolgáltatások keretében megbízott a linkajánlást véletlenszerű ütemezéssel végzi. Megbízott olyan felületek szerkesztői figyelmébe ajánlja megbízó linkjeit, melyek a szerződéses időszak lezárását követően megbízott a linkelő weboldal működési ideje alatt később sem törlik, kivéve, ha megbízó a felületek szabályzatába ütköző magatartást tanúsít, vagy a felület nem tudja tovább finanszírozni a linkelő oldalak fenntartását.
3.6 Megbízó bármely szolgáltatás igénybevételével és a hírlevélre történő feliratkozással beleegyezik, hogy e-mail címére megbízott rendszeresen reklám és promóciós célú elektronikus hirdetéseket küldjön. Megbízó bármikor letilthatja az email reklámok vagy hírlevelek fogadását, de ez nem jelenti a szolgáltatási szerződés megbízó általi felmondását.
3.7 Megbízó tudomásul veszi, hogy megbízott célja a SeoStart és SeoPlusz szolgáltatások 8 napos ingyenes próbalehetőségének fenntartásával az, hogy megbízói részére elektronikus reklámokat és promóciókat küldjön, ezáltal arra törekedjen, hogy díjköteles, teljes értékű szolgáltatásaira ügyfeleket szerezzen.
3.8 SeoFree Keresőoptimalizálás:
3.8.1 A SeoFree keresőoptimalizálás térítésmentes csökkentett funkciójú szolgáltatás, amelyre megbízott az ingyenességre való tekintettel semmilyen garanciát nem vállal. Megbízó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás ingyenes működésének feltétele az, hogy a SeoFree szolgáltatás felhasználóinak megbízott elektronikus reklámokat és promóciókat küld. Megbízott az elektronikus reklámokkal és promóciókkal arra törekszik, hogy díjköteles, teljes értékű szolgáltatásaira ügyfeleket szerezzen.
3.8.2 Az alábbiakban leírt szolgáltatás jellemzők csak iránymutatóak.
3.8.3 A keresőoptimalizálás szolgáltatás keretében megbízott arra tesz erőfeszítést, hogy megbízó fogadó weboldala bizonyos keresőszavakra a Google természetes találati listáján jobb pozícióba kerüljön. A SeoFree szolgáltatásnál ez a tevékenység kizárólag linkajánlást tartalmaz. Megbízott véletlenszerű ütemezéssel évente körülbelül 6 linkajánlást végez.
3.8.4 Megbízó legfeljebb egy kulcsszót és egy fogadó weboldalt adhat meg. Egy második szintű fogadó weboldal domainhez csak egy SeoFree szolgáltatás tartozhat.
3.8.5 A fogadó oldal második szintű domainje és a felső szintű domainje a szolgáltatási időszak megkezdését követően nem módosítható.
3.8.6 A SeoFree szolgáltatás megbízási szerződése határozatlan időre jön létre.
3.8.7 Megbízott telefonos vagy személyes tanácsadást a SeoFree szolgáltatáshoz csak a mindenkori díjlista szerinti külön díjért kiegészítő szolgáltatásként biztosít.
3.9 SeoStart keresőoptimalizálás:
3.9.1 A SeoStart keresőoptimalizálás szolgáltatás keretében megbízott arra tesz erőfeszítést, hogy megbízó fogadó weboldala és aloldalai a megbízó által megadott keresőszavakra a Google találati listáján jobb pozícióba kerüljenek. A SeoStart szolgáltatásnál ez a tevékenység linkajánlásokat, a fogadó weboldal esetleges tartalmi és szerkezeti átalakításához szükséges írásos oktatóanyag elektronikus formájához történő hozzáférési jogosultságot és összesen legfeljebb 30 óra terjedelmeben telefonos tanácsadáshoz való hozzáférési jogosultságot tartalmaz a szolgáltatási időszakban.
3.9.2 Megbízó legfeljebb három kulcsszót, egy fogadó weboldalt és legfeljebb 2 (kettő) aloldalt adhat meg. Egy második szintű domainhez tartozó fogadó weboldalhoz tetszés szerinti darabszámú SeoStart szolgáltatás tartozhat. Megbízott a határozott idejű szerződés esetén egy hónap alatt legalább 50 linkajánlást végez, határozatlan idejű szerződés esetén hetente átlagosan 11 linkajánlást végez.
3.9.3 A fogadó oldal második szintű domainje és a felső szintű domainje a szolgáltatási időszak első nyolcadik napját követően nem módosítható.
3.9.4 30 (harminc) napos határozott idejű szerződéskötés esetén a SeoStart szolgáltatás első 8 (nyolc) naptári napja ingyenes próba időszak. Az ingyenes próba 8. (nyolcadik) naptári napjáig megbízó egyoldalúan, jogkövetkezmény és indoklás nélkül írásban (email, fax, posta) elállhat a szerződéstől.
3.9.5 Határozatlan idejű szerződés kötés esetén a szerződés ismétlődő 1 (egy) napos szolgáltatási időszakokkal és 1 (egy) hónapos számlázási periódusokkal jön létre azzal, hogy határozatlan idejű szerződés esetén nincs lehetőség ingyenes próbára.
3.9.6 Határozott idejű szerződés esetén megbízott postán vagy futárral megbízó részére szerződést és hozzáférési jogosultságot lehetővé tevő egyedi jelszót küld az ügyfélközponthoz való hozzáféréshez, valamint a telefonos tanácsadáshoz. A SeoStart szolgáltatás teljesítési időszaka az ingyenes próbához történő egyedi hozzáférést és jelszót tartalmazó küldemény megbízott részéről történő elküldésének napján kezdődik.
3.9.7 30 (harminc) napos határozott idejű szerződés esetén az ingyenes próba alatt nyújtott szolgáltatásokért megbízó nem kötelezhető fizetésre abban az esetben, ha legkésőbb az ingyenes próba 8. (nyolcadik) napjáig írásban (email, fax, posta) eláll a határozott idejű szerződéstől. Elállás hiányában a 9. (kilencedik) naptól megbízott jogosult számlát kiállítani megbízó felé 8 (nyolc) napos fizetési határidővel a szerződés 9. és 30. napja közötti 22 napos időszak alatt nyújtott szolgáltatásra. Ennél a típusú szolgáltatásnál megbízó - a 30 napos határozott időre tekintettel - az egyedi szerződésben meghatározott kedvezményes díjra jogosult.
3.10 SeoPlusz keresőoptimalizálás:
3.10.1 A keresőoptimalizálás szolgáltatás keretében megbízott arra tesz erőfeszítést, hogy megbízó fogadó weboldala és aloldalai a megbízó által megadott keresőszavakra a Google találati listáján jobb pozícióba kerüljenek. A SeoPlusz szolgáltatásnál ez a tevékenység linkajánlást, a fogadó weboldal esetleges tartalmi és szerkezeti átalakításához szükséges írásos oktatóanyag elektronikus formájához történő hozzáférési jogosultságot és telefonos tanácsadáshoz való hozzáférési jogosultságot tartalmaz a szolgáltatási időszakban.
3.10.2 Megbízó egy fogadó weboldalt köteles megadni, ezen felül legfeljebb 2 (kettő) aloldalt adhat meg. Megbízó köteles pontosan 10 (tíz) kulcsszót megadni. Megbízott havonta annyi linkajánlást végez, amennyit a sikerdíjas elszámolásra való tekintettel szükségesnek tart.
3.10.3 Egy második szintű domainhez tartozó fogadó weboldalhoz tetszőleges darabszámú SeoPlusz szolgáltatás tartozhat.
3.10.4 A kulcsszavak, a kulcsszó változatok, a fogadó oldal második szintű domainje és a felső szintű domainje a szolgáltatási időszakban a sikerdíjas elszámolásra tekintettel nem módosíthatók.
3.10.5 6 (hat) hónapos határozott idejű szerződéskötés esetén a SeoPlusz szolgáltatás első 8 (nyolc) naptári napja ingyenes próba időszak. Az ingyenes próba 8. (nyolcadik) naptári napjáig megbízó egyoldalúan, jogkövetkezmény és indoklás nélkül írásban (email, fax, posta) elállhat a szerződéstől.
3.10.6 Határozatlan idejű szerződés kötés esetén a szerződés ismétlődő 1 (egy) hónapos szolgáltatási időszakokkal és 1 (egy) hónapos számlázási periódusokkal jön létre azzal, hogy határozatlan idejű szerződés esetén nincs lehetőség ingyenes próbára.
3.10.7 A szolgáltatás megkezdésekor megbízott postán vagy futárral megbízó részére szerződést és hozzáférési jogosultságot lehetővé tevő egyedi jelszót küld az ügyfélközponthoz való hozzáféréshez, valamint a telefonos tanácsadáshoz. A SeoPlusz szolgáltatás teljesítési időszaka az ingyenes próbához történő egyedi hozzáférést és jelszót tartalmazó küldemény megbízott részéről történő elküldésének napján kezdődik.
3.10.8 6 (hat) hónapos határozott idejű szerződés esetén az ingyenes próba során megbízott linkajánlást végez és hozzáférési jogosultságot nyújt a teljeskörű telefonos tanácsadáshoz. Ezekért a szolgáltatásokért megbízó nem kötelezhető fizetésre abban az esetben, ha legkésőbb az ingyenes próba 8. (nyolcadik) napjáig írásban (email, fax, posta) eláll a határozott idejű szerződéstől. Elállás hiányában a 9. (kilencedik) naptól megbízott jogosult számlát kiállítani megbízó felé 8 (nyolc) napos fizetési határidővel a szerződés 9. napját követő időszak alatt nyújtott szolgáltatásra. Az első hónap díja a szerződéskötéstől számított 9. és 30. napja közötti 22 napos számlázási időszakra vonatkozik. Ennél a típusú szolgáltatásnál megbízó - a 6 hónapos határozott időre tekintettel - az egyedi szerződésben meghatározott kedvezményes díjra jogosult.
3.10.9 Ha a felek írásban másképp nem egyeztek meg, megbízott a SeoPlusz szolgáltatásra csak olyan megbízóval köt szerződést, aki előzőleg szerződést kötött a SeoStart szolgáltatásra.
3.10.10 Megbízott a SeoPlusz keresőoptimalizálás esetén a mindenkori díjlista alapján kulcsszavanként előre fizetendő fix díjra és kulcsszavanként sikerdíjra jogosult. Egy SeoPlusz szerződés során megbízott legfeljebb 10 (tíz) kulcsszóra jogosult sikerdíjat kiszámlázni még abban az esetben is, ha ennél több kulcsszóra teljesültek a siker feltételei.
3.10.11 A díjak fizetése a szolgáltatási időszak alatt kiállított számla alapján 8 (nyolc) napon belül esedékes a következők szerint:
a) a fix díj előre fizetendő a szolgáltatási időszak minden hónapjának első munkanapján kiállított számla alapján 8 (nyolc) napon belül;
b) sikerdíj fizetendő abban az esetben (a továbbiakban: siker), ha a megbízó által megadott kulcsszavak vagy azok kulcsszó változatai közül valamelyikre alapértelmezett, magyar nyelvű Internet Explorer 9 böngésző beállításokkal, a maxad.hu domain névhez rendelt IP címről, Google fiókba történő bejelentkezés nélkül, Magyar területi és nyelvi beállításokkal rendelkező asztali Windows 7 számítógépről a fogadó weboldal vagy annak második szintű domainje alá tartozó bármely URL linkje először felkerült a Google magyar keresőjének első oldalára, azaz az első tíz találat közé. A kulcsszó lehet egyetlen szó (például „utazás"), vagy több szóból álló kifejezés (például „last minute mediterrán utazás").
c) Megbízott a sikerdíjra akkor is jogosult, ha egy sikeres kulcsszóra nem az ahhoz tartozó, 3.4. pont szerint megadott fogadó oldal vagy aloldal linkje kerül fel a Google kereső első oldalára, hanem bármely másik, megbízó által megadott második szintű domain alá tartozó weboldal vagy aloldal linkje;
d) Megbízó a sikerdíj fizetésre akkor is kötelezett, ha a szerződéses időszakban vagy azt megelőzően, a fogadó weboldallal vagy annak műszaki környezetével kapcsolatosan megbízó, a Google vagy bármely harmadik fél olyan tartalmi, szerkezeti, technikai vagy egyéb módosítást hajtott végre, ami közvetve vagy közvetlenül hozzájárulhatott a sikerhez.
e) a sikerdíjról megbízott a sikeresség (Google első oldalán való megjelenés első napja) napját követően állíthat ki számlát;
f) a sikerdíjról nem állítható ki számla abban az esetben, ha a sikeresség csak a SeoPlusz szolgáltatás határozott időszakát követően vagy a határozatlan időtartamú szerződés felmondási idejének leteltét követően teljesült.
3.10.12 Megbízott a fix díjat a sikeresség elmaradása esetén nem fizeti vissza, kivéve azt az esetet, ha erről a kedvezményről a szerződésben a felek írásban kifejezetten megállapodtak.
3.10.13 A SeoPlusz szolgáltatásra történő szerződéskor megbízó kötelessége ellenőrizni, hogy a szerződéskötés napján a szerződéshez általa megadott kulcsszavak egyikére sem teljesülnek az ÁSZF-ben meghatározott siker követelmények. Ha a bármely kulcsszóra a siker feltételei szerződéskötéskor fennállnak, erről a szerződéskötést követő (1) egy munkanapon belül megbízó köteles írásban tájékoztatni megbízottat. Megbízó a sikerdíj fizetésre akkor is kötelezett, ha az általa megadott kulcsszavak bármelyikére a siker követelmények már a szerződéskötéskor fennálltak, de erről a tájékoztatási kötelezettségét megszegte.
3.10.14 Megbízott a sikerdíjas elszámolásból és a 3.10.12. pont szerinti kedvezmény nyújtásából eredő kockázatokat azzal a feltétellel vállalja magára, hogy
a) megbízó köteles végrehajtani a fogadó weboldal vagy aloldalak tartalmi vagy szerkezeti átalakításával kapcsolatban megbízottól kapott módosítási javaslatait;
b) megbízó köteles megbízott kérése esetén a SeoPlusz szolgáltatásban szereplő 10 kulcsszóhoz kulcsszavanként legfeljebb 20 (húsz) tartalmilag illeszkedő kulcsszó változatot megadni az ügyfélfiókban;
c) megbízó köteles megbízott kérése esetén a linkajánlások nyomán létrejött linkekhez egyedi, releváns szöveges link leírásokat megadni az ügyfélfiókban egyenként 200-500 karakter terjedelemben.
3.10.15 Ha megbízó a megbízott által írásban (például emailben) küldött kérése ellenére a 3.10.14. pontban leírt kötelezettségét legkésőbb 30 (harminc) napon belül nem teljesíti, akkor tekintettel arra, hogy megbízott számára a sikerességgel kapcsolatos kockázatok lényegesen megemelkednek, a szerződés határozatlan időtartamúvá és fix díjassá alakul azzal, hogy:
d) a szerződés határozatlan időtartamúvá és fix díjasra történő átalakításáról megbízott emailben vagy más írásbeli módon értesíti megbízót;
e) a határozatlan időtartamú SeoPlusz szerződést bármelyik fél 60 napos felmondási idővel mondhatja fel
f) a kulcsszavanként fizetendő ismétlődő fix díj a mindenkori díjlista szerinti határozatlan szerződési időhöz tartozó fix listadíj kétszeresére emelkedik a szerződés teljes időszakára;
g) a kulcsszavanként fizetendő egyszeri fix díj a mindenkori díjlista szerinti határozatlan szerződési időhöz tartozó fix listadíjra módosul, és az esetlegesen kedvezményként elengedett egyszeri fix díjak az ÁSZF 8.11. szerint utólag kiszámlázásra kerülnek és ezeket megbízó köteles kifizetni.
a) a kulcsszavankénti fix díj megemelése visszamenőleges hatályú, ezért a megemelt fix díjak és a már kiszámlázott fix díjak közötti különbözetet megbízott a díj módosítással egy időben 8 napos fizetési határidővel kiszámlázza megbízónak, aki azt egy összegben köteles megfizetni;
b) a megemelt fix díj kifizetését követően a továbbiakban megbízott sikerdíjra nem jogosult;
c) amennyiben megbízott a 3.10.12. pont szerint pénzvisszafizetési garanciát vállalt a fix díjra, ez a garancia megszűnik.
3.11 Seo24 Keresőoptimalizálás:
3.11.1 A Seo24 keresőoptimalizálás szolgáltatás keretében megbízott arra tesz erőfeszítést, hogy megbízó fogadó weboldala és aloldalai a megbízó által megadott keresőszóra a Google találati listáján jobb pozícióba kerüljenek. A Seo24 keresőoptimalizálás szolgáltatásnál ez a tevékenység linkajánlást, a fogadó weboldal esetleges tartalmi és szerkezeti átalakításához szükséges telefonos tanácsadáshoz való hozzáférési jogosultságot és konverzió követésre alkalmas mérőkód rendelkezésre bocsátását tartalmazza a szolgáltatási időszakban. Ezeken kívül kiegészítésképpen megbízott keresőhirdetéseket jelenít meg a Google AdWords hirdetési rendszerében, ha megbízó a hirdetési szövegeket rendelkezésre bocsátotta. A keresőhirdetés nem része, hanem kiegészítése a keresőoptimalizálásnak.
3.11.2 Megbízó pontosan egy kulcsszót és egy fogadó weboldal URL-t köteles megadni. Egy második szintű domainhez tartozó fogadó weboldalhoz tetszőleges darabszámú Seo24 keresőoptimalizálás szolgáltatás tartozhat. Megbízott havonta összesen 30 linkajánlást végez.
3.11.3 A fogadó oldal második szintű domainje és a felső szintű domainje a szolgáltatási időszak első nyolcadik napját követően nem módosítható.
3.11.4 A szolgáltatási időszak alatt megbízott maximum 4 féle változatban kiegészítő Google AdWords keresőhirdetéseket jelenít meg, amennyiben az ehhez szükséges legfeljebb 4 darab hirdetési szöveget megbízó írásban megbízott rendelkezésére bocsátotta a szerződés megkötését követően. Ennek késedelméből vagy hiányából eredő felelősséget megbízott nem vállalja, erre megbízót külön felszólítani nem köteles. A Seo24 keresőoptimalizálás szolgáltatás havi díja a keresőhirdetések megjelenítésétől vagy azok hiányától függetlenül állandó.
3.11.5 A keresőhirdetéseket megbízott átkattintás alapon aukciós rendszerben fizeti a Google részére, amennyiben megbízó a keresőhirdetések link szövegét megbízott rendelkezésére bocsátotta. Az így megvásárolt kattintások aukciós licitjéről megbízott önállóan dönt úgy, hogy az erre eső teljes kattintási költség havonta a Seo24 szolgáltatásra megbízó által fizetett ismétlődő díj 25%-ával legyen egyenlő. Ha a keresőhirdetések a szolgáltatási időszak egy részében azért nem jelentek meg, mert megbízó a hirdetési szövegeket nem bocsátotta rendelkezésre, megbízott erre az időszakra a szolgáltatás díját nem köteles csökkenteni.
3.11.6 Megbízó tudomásul veszi, hogy a Google AdWords keresőhirdetési rendszerben lehetetlen garantálni a hirdetések pozícióját, mert az AdWords hirdetések pozícióját árverés határozza meg, és ez minden keresés alkalmával dinamikusan változhat. Megbízó tudomásul veszi, hogy a kiegészítő keresőhirdetések átlagos napi és havi megjelenési számának korlátot szab a kattintásokra eső költség keret és a kattintásokért folytatódó aukción licitáló versenytársak aktivitása.
3.11.7 Megbízott a keresőhirdetésekről havonta emailben összefoglaló jelentést küld megbízó részére. A jelentés hirdetési szövegenként tartalmazza a megjelenítések számát és az átkattintások számát, valamint az átkattintások aukción elért költségét.
3.11.8 A kiegészítő keresőhirdetések megjelenítését a Google hirdetési irányelvei szabályozzák, melyek megtalálhatók az https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548 oldalon. Megbízó kijelenti, hogy megismerte, megértette és betartja a Google hirdetési irányelveit, valamint tudomásul veszi, hogy megbízott nem kötelezhető a Google hirdetési irányelveivel ellentétes magatartásra.
3.11.9 A keresőhirdetéseknek a felek tudomása szerint nincs befolyása a keresőoptimalizálás sikerességére. A keresőhirdetések a szerződés megkötésekor megadott kulcsszóra pontos egyezési szabállyal jelenhetnek meg. A keresőhirdetésre vonatkozó egyezési szabályok a szerződés időtartama alatt megbízó kérésére módosíthatók.
3.11.10 Határozott idejű szerződés kötés esetén a szerződés 3 (három) vagy 6 (hat) hónapos időszakra jön létre, 1 hónapos számlázási periódusokkal.
3.11.11 Határozatlan idejű szerződés kötés esetén a szerződés ismétlődő 1 (egy) hónapos szolgáltatási időszakokkal és 1 hónapos számlázási periódusokkal jön létre.
3.11.12 A szolgáltatás megkezdésekor megbízó részére megbízott emailen, postán vagy futárral egyedi hozzáférést és jelszót küld az ügyfélközponthoz való hozzáféréshez, valamint a telefonos tanácsadáshoz. A szolgáltatás teljesítése az egyedi hozzáférést és jelszót tartalmazó küldemény vagy email elküldésének napján kezdődik.
3.11.13 A Seo24 szolgáltatás fizetése a szolgáltatási időszak megkezdésekor kiállított számla alapján 8 (nyolc) napos fizetési határidővel előre történik.
3.12 Telefonos támogatás, tanácsadás:
3.12.1 A technikai támogatás szolgáltatás keretében a szerződéses időszakban megbízott ügyfélszolgálata telefonhívásokat és email megkereséseket fogad, és a megbízóktól érkező kérdéseket legjobb szakmai tudása szerint megválaszolja.
3.12.2 SeoFree keresőoptimalizálás szolgáltatáshoz a telefonos tanácsadás külön díjért, például emelt díjas telefonszámon vehető igénybe.
3.12.3 Megbízott a telefonos tanácsadás során esetenként Skype szoftveres képernyőmegosztással nyújt segítséget, melynek igénybevételéhez megbízó rendelkezik már internet kapcsolattal és megfelelően működő Skype szoftverrel. Megbízott a telefonos tanácsadást legjobb tudása szerint nyújtja és nem vállal felelősséget a hibákért, nem ígéri minden felmerülő kérdés megválaszolását, a válaszok hibamentességét vagy teljességét.
3.12.4 A telefonos tanácsadás tényleges munkaidőigényén túlmenően megbízott a felmerült kérdésekhez kötődően további feladatokat, mint például emlékeztető küldése, egyedi riportok áttekintése, készítése, elemzés, szövegírás, személyes tanácsadás, oktatás, stb. csak külön szerződés alapján vállal.
3.12.5 A telefonos tanácsadást megbízó jelszavas azonosítás után jogosult használni.
3.12.6 A telefonos tanácsadást megbízott szolgáltatásonként eltérő feltételekkel nyújtja:
a) Hirdetési kampány kezelési és hirdetési kampány optimalizálási támogatás: hirdetési szolgáltatások esetén az alap szolgáltatásba foglalva, külön díj nélkül igénybe vehető a kampány ideje alatt.
b) Kiemelt kampány tanácsadás: keresőhirdetések esetén kiegészítő szolgáltatásként külön díj fizetésével igénybe vehető a kampány ideje alatt.
c) Keresőoptimalizáláshoz nyújtott tanácsadás, támogatás: SeoFree keresőoptimalizálás szolgáltatásokhoz külön díj fizetésével, SeoStart, SeoPlusz és Seo24 szolgáltatásokhoz külön díj nélkül igénybe vehető.
3.12.7 A telefonos tanácsadás, technikai támogatás tényleges igénybevételét telefonon és emailen megbízó kezdeményezheti a telefonos tanácsadás, technikai támogatás szolgáltatás hatályosságának ideje alatt. Megbízó nem köteles kezdeményezni a tényleges használatot.
3.12.8 A telefonos tanácsadás munkanapokon 8:00 és 16:00 között vehető igénybe az (1) 799-5600 telefonszámon.
3.12.9 A telefonos tanácsadás, technikai támogatás szolgáltatások tartalmát a 2. számú melléklet tartalmazza.
3.13 Ingyenes Facebook oldal:
3.13.1 Ha megbízó a SeoStart, Seo24 és SeoPlusz keresőoptimalizálás szolgáltatásokra történő szerződés kötést követően legkésőbb 8 (nyolc) napon belül külön jelzi ezirányú kérését, megbízott ingyenes Facebook oldalt (a továbbiakban: oldal) hoz létre megbízó részére és a keresőoptimalizálást erre az oldalra végzi, tehát a linkajánlás során is ezt az oldalt ajánlja.
3.13.2 Az oldal neve a megbízó által megadott név, amennyiben ennek a névnek a használata nem ütközik a Facebook szabályzatába és az oldalt létrehozását a Facebook engedélyezi.
3.13.3 Az oldal létrehozásáért megbízott külön megbízási díjat nem számít fel.
3.13.4 Megbízott az oldal létrehozását követően az oldal nevét és Internet címét megbízóval emailben vagy postai úton közli.
3.13.5 Megbízó kötelessége egy érvényes Facebook személyes felhasználói fiók létrehozása, az ehhez tartozó email cím közlése megbízottal, és ezzel a fiókkal az oldal tulajdonosi jogosultság átvétele. A fiók tulajdonosi jogosultság átvétele érdekében megbízó Facebook személyes felhasználói fiókjából az oldal Internet címét meg kell nyitnia és a „Like" vagy „Tetszik" gombra kell kattintania. Ezt követően megbízott legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül a tulajdonosi jogosultságot megbízónak átadja és megbízott tulajdonosi jogosultságát megszünteti.
3.13.6 Megbízó kötelessége betartani a Facebook szabályzatát, mely elérhető a www.facebook.com oldalon.
3.13.7 Tekintettel arra, hogy az oldal a Facebook szolgáltatása, megbízott nem vállal felelősséget az oldal, vagy megbízó Facebook személyes felhasználói fiókjának elérhetőségéért, rendelkezésre állásáért, látogatottságáért, működőképességéért, műszaki színvonaláért, vagy a Facebook általi megszüntetéséért.
3.13.8 Az oldalra megbízott szöveges, képi vagy egyéb tartalmat nem tölt, a tartalommal való feltöltéséért és az oldal arculatának kialakításáért megbízó felel.
3.13.9 A Facebook jogában áll az oldalon harmadik fél megbízásából promóciós tartalmat elhelyezni.
3.14 Egyéb online promóció (például Google Adwords hirdetések kezelése):
3.15 Megbízott a Google keresőben vagy más felületeken egyedi megállapodás szerint promóciós tartalmat jelenít meg megbízó számára. Amennyiben az egyedi szerződés másképp nem rendelkezik, az elszámolás kattintás alapon történik azzal, hogy a megbízó által fizetett keretösszeg (továbbiakban feltöltő keret) értékét megbízott naponta csökkenti a ténylegesen kattintásokra fordított összeg értékével.
3.16 A kattintások díját megbízott önállóan határozza meg. Amennyiben megbízó maximális kattintási díj összeget megadott, a kattintási díj nem lehet magasabb a megbízó által megadott maximális kattintási díj összegnél. A kattintások számát megbízott jelentése rögzíti, melyet a felek hitelesnek fogadnak el tekintettel arra, hogy megbízónak módjában áll az online promóció első napjától fogva napi jelentéseket kérni és az abban szereplő kattintási számokat harmadik féltől származó független módszerrel ellenőrizni.
3.17 Ha megbízó vitatja a megbízott által számlázott kattintások számát, megbízott köteles hitelesnek elfogadni a megbízó Google Analytics fiókjában szereplő kattintás számokat a következő feltételek együttes megléte esetén:
a) A megbízó által működtetett fogadó weboldal működőképes Google Analytics mérőkódot tartalmaz;
b) A Google Analytics fiókhoz megbízottnak hozzáférése van az online promóció szolgáltatás kezdetének első napjától a vita lezárásának napjáig.
c) A promóció során teljesített kattintások a megbízó által jóváhagyott, címkézett fogadó oldalra érkeztek
Ebben az esetben a felek a tényleges kattintások számát a megbízott által, címkézett módon teljesített kattintások számát a felek a Google Analytics fiókban látható kattintások mennyiségénél öt (5) százalékkal magasabb értékben határozzák meg, tekintve a mérési hibahatárra.
4. Felek kapcsolata a felületekkel
4.1 Megbízó kifejezetten felhatalmazza megbízottat, hogy a fogadó weboldalra és annak aloldalaira mutató linkeket megbízott döntései alapján kiválasztott felületeken, például linkkatalógusokban megjelenítsen, vagy megjelenítés céljára oda ajánljon. A linkek megjelenítésének időzítéséről megbízott vagy a felület tulajdonosa dönt.
4.2 Megbízott jogosult a felületekre promóciós tartalmat közvetíteni, adatkezelési szabályzatának megfelelő módon a promóciókból származó érdeklődők adatait és ajánlatkéréseket kezelni és az erre irányuló szerződéseket megkötni, kötelezettségeket vállalni.
4.3 Megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízott nem minden felületet képvisel kizárólagos joggal.
4.4 Keresőoptimalizálás és linkajánlás szolgáltatások esetén megbízott kizárólagos joga önállóan döntést hozni a linkek és egyéb promóciós tartalmak megjelenítésére használt felületekről.
4.5 Minden felület tulajdonos kizárólagos joga döntést hozni bármely promóciós tartalom törléséről vagy megjelenítéséről. Megbízó nem követelheti linkek vagy bármely egyéb promóciós tartalmak megjelenítését egy konkrét felületen, vagy eltávolítását onnan.
4.6 Megbízó tudomásul veszi, hogy a felületek tulajdonosai bármikor jogosultak megszüntetni egyes felületeket vagy azokon egyes promóciós tartalom formátumok megjelenítését. A felületek tulajdonosainak jogában áll indoklás nélkül egyes konkrét promóciós tartalmakat is visszautasítani. A meghiúsult promóciós tartalmak esetében megbízott az ilyen felületekre már kifizetett összeg értéke erejéig más felületeken biztosít promóciós tartalmat.
4.7 A jelen ÁSZF feltételei alapján a szolgáltatási díjra vonatkozó számlát a megbízott állítja ki, a megbízónak a megbízott felé van fizetési kötelezettsége.
5. Felelősség a tartalomért
5.1 Megbízó kizárólagosan felelős az átkattintható promóciós tartalmakra történő kattintással elérhető, saját hatáskörébe tartozó fogadó weboldalakon minden tartalomért. Megbízó kizárólagosan felelős az általa, vagy megbízása alapján hirdetett, ajánlott, reklámozott, értékesített szolgáltatásokért és termékekért. Megbízott a promóciós tartalom és a fogadó weboldal látogatottsága tekintetében nem vállal felelősséget azért, hogy minden megtekintés más személy részéről történik, tehát a megtekintések statisztikailag rögzített száma nem feltétlenül egyezik meg azon személyek számával, akik a promóciós tartalmat megtekintették.
5.2 Megbízó tudomással rendelkezik arról, hogy a reklámtörvény értelmében az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó promóciós tartalom csak akkor tehető közzé, ha megbízó nyilatkozatot tesz arról, hogy a reklámozandó termék előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá esik, a vizsgálatot elvégezték és az alapján a termék forgalomba hozható, vagy arról, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.
5.3 Megbízó az 5.2 szakasz ismeretében kötelezi magát, hogy kizárólag olyan termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatásokat rendel meg a megbízottól, amelyek tekintetében a fenti nyilatkozatot már megtette. Ezen kötelezettség elmulasztásának minden jogkövetkezményét megbízó viseli.
5.4 Megbízó kijelenti, hogy amennyiben kulcsszót, link szöveget, promóciós tartalmat, vagy ezek elemeit megbízott rendelkezésére bocsát, annak szerzői jog, védjegyoltalom vagy egyéb jogintézmény nem korlátozza a megjelenítését.
5.5 Megbízó visszavonhatatlanul átvállalja a megbízottól, mint a promóciós tartalom közzétevőjétől a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerint, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti felelőssége fennállásából származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvények és jelen ÁSZF megbízó általi esetleges megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a megbízottal szemben érvényesítenek.
5.6 Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján megbízó köteles megbízott helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a megbízott megtérítette, megbízónak a megbízottal szemben van megtérítési kötelezettsége.
5.7 Megbízó 5.5. és 5.6 szakaszokban leírt helytállásra nem kötelezhető, ha az olyan promóciós tartalom miatt következik be, melyet megbízott nem a megbízó által átadott link szövegek, kulcsszavak, vagy más promóciós tartalom felhasználásával készített és megbízó azt nem hagyta jóvá.
5.8 Megbízó tudomásul veszi, hogy megbízott jogában áll elutasítani bármely fogadó weboldalra irányuló szolgáltatást és bármely link leírást. Megbízó tudomásul veszi, hogy elutasításhoz vezethet, ha a fogadó oldal nem felel meg az alábbi követelményeknek:
a) A fogadó oldal feleljen meg a https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=hu oldalon található Google irányelveknek
b) Nyelvtanilag helyes legyen a fogadó oldal tartalma, a kulcsszavak, a link címsor és a leírás
c) Minden linket és hirdetést releváns kulcsszóhoz vagy kategóriához kell hozzárendelni
d) Csak kulcsszavak felsorolása és egyéb szabálytalan helyesírású vagy zavaros tartalmak (pl. felesleges nagybetű használat) nem engedélyezett a fogadó oldalon és a link leírásban
e) A címsor és leírás illeszkedjen az fogadó weboldal tartalmához
f) A link leírásnak egyedinek kell lennie, tehát nem egyezhet meg az interneten máshol fellelhető, duplikált tartalommal
g) A fogadó weboldal nem tartalmazhat kapu-oldalakat és a felhasználó gépére engedély nélkül vagy megtévesztő módon szoftvert telepítő kódot
h) A fogadó weboldalnak működőképesnek kell lennie és eredeti tartalommal kell rendelkeznie
i) A fogadó weboldalon minden linknek működnie kell
j) A fogadó weboldal nem tartalmazhat illegális, szerzői jogokat sértő, erőszakos uszító, fajgyűlölő, pornográf tartalmat, erotikus jellegű, alkohollal, dohánytermékekkel és egyéb, 18 éves korú felhasználók számára nem elfogadható tartalmat
6. Fizetés
6.1 Amennyiben a felek írásban másképp nem állapodtak meg, a fizetés ismétlődő szolgáltatások esetén számlázási periódusonként 100%-ban előre történik, egyszeri díjas szerződés esetén a fizetés 100%-ban előre történik a szolgáltatás megkezdése előtt kibocsátott számla vagy díjbekérő alapján 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel.
6.2 A SeoStart szolgáltatás esetén a megbízási díj 100%-áról megbízott a szolgáltatás megkezdését követő 9. naptári napon állít ki számlát, ha megbízó az ingyenes próba 8. (nyolcadik) naptári napjáig nem állt el írásban (email, fax, posta) a szerződéstől a 8.4.3. pont szerint.
6.3 Megbízott a következő fizetési módokat fogadja el: paypal, banki átutalás, készpénz. A konkrét fizetési módot a felek szerződéskötéskor rögzítik az egyedi szerződésben.
6.4 A fizetési határidőn belüli teljesítés azt a napot jelenti, amikor megbízott bankszámlájára vagy pénztárába az összeg megérkezik - tehát a bank jóváírta -, nem pedig azt a napot, amelyen megbízó a fizetési megbízást kiadta saját bankszámláját vezető pénzintézet részére.
6.5 Megbízott bármikor jogosult díjait megváltoztatni, a vele már szerződött megbízók esetében az árváltoztatás tényét a következő díj számlán a megbízó feltünteti. A már megrendelt szolgáltatások tekintetében megbízott csak a soron következő számlázási periódusban jogosult díjait megemelni. Határozott idejű szerződés esetén a szerződési időszak alatt megbízott nem jogosult díjat emelni.
6.6 Késedelmes fizetés esetén a megbízott késedelmi kamatot jogosult felszámítani, és a továbbiakban a megbízott jogosult a szolgáltatások teljesítését – azok visszaigazolása ellenére is – megbízó részére írásban megküldött figyelmeztetés után felfüggeszteni vagy korlátozni mindaddig, amíg megbízó a lejárt számláját ki nem egyenlíti, illetve jogosult a szolgáltatások további teljesítését - 16 (tizenhat) napot meghaladó késedelem esetén - megtagadni. A késedelmes időszak első napja a fizetési határidő lejártát követő nap. A Ptk. 6:155. §. (1) alapján a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A Ptk.6:48.§. alapján a kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha az adós késedelmét kimenti.
6.7 Megbízó tudomásul veszi, hogy a szerződéskötéskor érvényes listadíjból előzetesen kapott díjengedményre és határozott idejű szerződés kötésekor a határozatlan idejű szerződés listadíja szerinti díjaihoz képest számított díjengedményre csak akkor jogosult, ha fizetési kötelezettségét határidőben teljesíti.
6.8 Megbízó késedelmes fizetése esetén 8 (nyolc) naptári napot meghaladó késedelem után megbízott 8 (nyolc) naptári napos póthatáridőt tűz ki. Amennyiben megbízó a póthatáridőre sem teljesíti fizetési kötelezettségét, megbízott a követelés érvényesítése érdekében jogosult harmadik fél számára a követelést engedményezni és harmadik felet a követeléskezeléssel megbízni. A póthatáridőn túli követelés miatt felmerült adminisztrációs-, követelés kezelési-, behajtási-, ügyvédi-, végrehajtási-, illeték-, közjegyzői-, bírósági költségeket megbízónak viselnie kell. Ezeket a költségeket megbízó a megbízott vagy követeléskezelője által kiállított számla alapján 8 (nyolc) napos fizetési határidővel köteles kifizetni.
6.9 A késedelmes díjfizetés miatt történő írásbeli vagy telefonos felszólítás díjköteles, mindenkori mértékét a díjlista rögzíti. Ilyen felszólítás a fizetési késedelem első napjától számított 30 napon belül hetente legfeljebb két alkalommal, ezt követően hetente legfeljebb egy alkalommal küldhető megbízó részére.
6.10 Díjreklamáció
6.10.1 Amennyiben megbízó a számlán szereplő díj összegszerűségét vitatja, az ezzel kapcsolatos panaszát (a továbbiakban: díjreklamáció) az általános szabályok szerint és a számla kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül teheti meg a megbízott ügyfélszolgálatán. Az ügyfélszolgálat a díjreklamációt haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A 8 (nyolc) nap eltelte után reklamáció nem terjeszthető elő, a számla megbízó pénzügyi nyilvántartásába befogadottnak minősül.
6.10.2 A díjreklamáció megvizsgálásának befejezéséig a megbízott nem jogosult a szerződést a megbízó vitatott díjtartozására hivatkozással rendkívüli felmondással (szerződésszegés miatt) megszüntetni.
6.10.3 Ha a megbízó a számlán szereplő díj összegszerűségét vitató díjreklamációját a vitatott díj megfizetésére irányadó határidő lejárta előtt nyújtja be a megbízotthoz és a díjreklamációt a megbízott nem utasítja el annak nyilvántartásba vételét követő 5 (öt) munkanapon belül, abban az esetben a díjreklamációval érintett díjtétel vonatkozásában az eredeti díjfizetési határidő a díjreklamáció megvizsgálásának idejével meghosszabbodik. A díjreklamációnak a tárgyhavi számla nem vitatott díjtételeinek kifizetési kötelezettségére azonban nincs halasztó hatálya.
6.10.4 A megbízott elbírálja a díjreklamáció jogosságát, és annak eredményéről a megbízót a díjreklamáció módjának megfelelő módon azonnal, vagy - amennyiben ez nem lehetséges, legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban tájékoztatja. A díjreklamáció teljes elfogadása esetén tájékoztatásnak minősül a díjreklamációval érintett összegnek a megbízott által a megbízó részére megküldött számlában szereplő jóváírása, arról Megbízott ezen felüli külön tájékoztatást nem küld.
6.10.5 Ha a megbízott a díjreklamációnak helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a díjreklamáció elbírálásától számított 30 (harminc) napon belül - a megbízó választása szerint - a díjkülönbözet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatai összegről jóváíró számlát állít ki a megbízó részére, vagy ha ez nem lehetséges, abban az esetben a díjkülönbözetet és annak kamatait a megbízó részére egy összegben visszafizeti átutalással és sztornózza a megbízási díj számlát. A díjkülönbözet jóváírása vagy visszafizetése esetén a megbízót megillető kamat mértékének el kell érnie a megbízottat a megbízó díjfizetési késedelme esetén megillető kamat mértékét, melyet jelen ÁSZF 6.6. pontja szabályoz. Késedelmi kamat illeti meg megbízottat a 6.6. pont szerinti mértékben alaptalan díjreklamáció esetén a fizetési határidőig be nem fizetett számlaösszegre vonatkozóan a számla lejárati napjától kezdődően a reklamáció kivizsgálásának lezárási napjáig számítva.
6.11 Amennyiben a megbízott érdekkörében felmerült oknál fogva megbízó később kap számlát az esedékes díjairól, úgy a rendelkezésre álló, a fentiekben meghatározott határidő a megbízottnál beállt késedelmes napok számával meghosszabbodik.
6.12 Abban az esetben, ha a keresőhirdetés szolgáltatások keretében tervezett átkattintások költség keretének (továbbiakban: feltöltő keret) fedezése céljára már díjfizetés történt és megbízó kérésére megbízott a keresőhirdetés szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, a kiegészítő szolgáltatások díját megbízott automatikusan levonja a feltöltő keret aktuálisan rendelkezésre álló összegéből azon a napon, amelyen a kiegészítő szolgáltatásra vonatkozó számla esedékes lenne és ezután a kiegészítő szolgáltatásról külön számlát nem állít ki. Ha ezen a napon a feltöltő keret nem tartalmaz elegendő fedezetet a kiegészítő szolgáltatásokra, megbízó a feltöltő kereten rendelkezésre álló összeget a kiegészítő szolgáltatások részleges kifizetésére használja fel és a maradék összegről állít ki számlát megbízó részére.
6.13 Ha megbízó a kiállított számla összegét és a fizetési határidőt nem vitatja, de a számla egyéb adatait – különösen a számlafizető nevét, címét vagy ÁFA mentességi jogosultságát – kéri módosítani, ez nem jelenti a fizetési határidő módosítását még abban az esetben sem, ha a megbízott a kérésnek eleget tesz és módosított adatokkal új számlát állít ki, vagy neki felróható okból állította ki a számlát hibás adatokkal. Az ilyen módon kiállított módosított számla fizetési határideje megegyezik az eredetileg kiállított számla fizetési határidejével.
6.14 Az OK és a PRIVÁT kampánykezelés szolgáltatások esetén a kattintási költség keret díja tartalmazza a következő kiegészítő szolgáltatások egyszeri díját is:
k) Státusz riportok aktiválása és indító riport küldése;
l) Kampány optimalizálás és telefonos támogatás aktiválása;
m) Kampány cimkézés kialakítása és cimkézett URL-ek kiküldése a kattintások elkülönített méréséhez;
n) Érdeklődők mérését segítő analitikai mérőeszköz aktiválása és mérőkód kiküldése.
Ha ezen kiegészítő szolgáltatások díjának részletezése külön tételként a számlán vagy az egyedi szerződésben nem szerepel, a kiegészítő szolgáltatások díjának részaránya a kattintási költség keret teljes díjából 45%. Ezeket a szolgáltatásokat megbízott legkésőbb a kattintási költség keret felhasználásának első napján elvégzi.
7. A felek képviselete
7.1 Az egyedi szerződés a megbízott képviselőjének szkennelt aláírásával ellátva is hiteles.
7.2 Ha megbízó üzleti vállalkozás vagy intézmény, szerződés megkötésére és a megbízott által küldött szerződések és egyéb küldemények átvételére kizárólag a cégkivonat szerinti képviseleti jogosultsággal rendelkező személy, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.
7.3 A megbízó székhelyére, telephelyére futárral vagy postai úton kézbesített szerződések, és a 8 (nyolc) napos ingyenes próbához tartozó egyedi hozzáférések és jelszavak a megbízó általi aláírással és átvétellel hatályba lépnek. Megbízó felelősséget vállal azért, hogy a székhelyén, telephelyén a nevében eljáró, szerződést aláíró személy képviseleti jogosultsággal, vagy helyettesként meghatalmazással rendelkezzen.
7.4 Az esetleges jogosulatlan képviselet jogkövetkezményeiért megbízó, és a nevében jogosulatlanul eljáró harmadik személy egyetemlegesen felelős. A megbízót jogosulatlanul képviselő személy tudomásul veszi, hogy kártalanítania kell a megbízót, a megbízottat, és a kártérítéshez kötődő minden felelősséget és költséget viselnie kell, így különösen a szolgáltatás díja, fizetési felszólítások díja, büntetések, visszatérítések, ügyvédi költségek, bírósági költségek vagy üzletvesztés, amelyek abból származnak, hogy a személy jogosulatlanul képviselte megbízót.
7.5 Ha a megbízó képviseletében harmadik személy a megbízóval már hatályban lévő, bármely módon létrejött szerződés ügyfélszámának és ügyfél jelszavának megadásával a megbízó javára újabb szerződés megkötését vagy a szerződés módosítását kezdeményezi, megbízott ezt a harmadik személyt automatikusan a megbízó által szerződéskötésre vagy szerződésmódosításra meghatalmazott képviselőjének tekinti. Ez a rendelkezés a távollevők közötti szerződéskötésre és szerződésmódosításra is vonatkozik, kivéve, ha erről megbízó a megbízottal közölt írásbeli nyilatkozatban eltérően rendelkezett. Vita esetén az írásbeli nyilatkozat elküldését a megbízó köteles bizonyítani.
7.6 Megbízó az elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján történő értesítéséhez hozzájárul, kivéve, ha ettől eltérően írásban egyoldalúan nyilatkozik.
8. Felmondás, módosítás, szüneteltetés
8.1 A szerződés megszűnik:
a) megbízott és megbízó részéről rendkívüli felmondással szerződésszegés esetén;
b) határozatlan idejű szerződésnél megbízó rendes felmondásával az ÁSZF 8.4.1. és 8.4.2 pontja szerint;
c) határozatlan idejű szerződésnél megbízott rendes felmondásával az ÁSZF 8.9.5 és 8.9.6 pont szerint;
d) megbízott jogutód nélküli megszűnésével;
e) magánszemély megbízó elhalálozása esetén;
f) a felek írásbeli közös megegyezésével;
8.2 A kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szerződés megszűnik, ha az alap szolgáltatásra megkötött szerződés bármely okból megszűnik, és a megbízó egyidejűleg nem köt új alapszerződést vagy nem rendelkezik olyan hatályos szerződéssel, melyhez a kiegészítő szolgáltatások igénybe vehetőek.
8.3 Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettség teljesítésének elmaradása miatt azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható és el nem hárítható körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, terrortámadás vagy természeti katasztrófa, súlyos energia-ellátási zavar, munkabeszüntetés, továbbá minden, a fentieken túl az alaptörvény szerint szükségállapotnak és rendkívüli állapotnak minősített esemény vagy helyzet. A vis maior bekövetkeztéről a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó fél a mulasztással a másik félnek okozott kárt köteles megtéríteni a károsult fél felszólító levelének (mely a kár bekövetkeztét, okát és a kár összegszerűségét tartalmazza) kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül.
8.4 Megbízó részéről történő felmondás, és elállás
8.4.1 Megbízó a 30 (harminc) naptári napnál hosszabb ideje érvényben levő határozatlan idejű szerződést indokolás nélkül 30 (harminc) napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül rendes felmondás útján megszüntetni, kivéve a határozatlan idejű SeoPlusz szolgáltatásra vonatkozó szerződést, melyre 60 (hatvan) napos felmondási határidő vonatkozik.
8.4.2 Megbízó a 30 (harminc) naptári napja, vagy ennél rövidebb ideje érvényben levő határozatlan idejű szerződést indokolás nélkül 15 (tizenöt) napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül rendes felmondás útján megszüntetni, kivéve a határozatlan idejű SeoPlusz szolgáltatásra vonatkozó szerződést, melyre 60 (hatvan) napos felmondási határidő vonatkozik.
8.4.3 A határozott idejű SeoStart és SeoPlusz keresőoptimalizálás szolgáltatás ingyenes próbájának 8. (nyolcadik) naptári napjáig bezárólag megbízó egyoldalúan, jogkövetkezmény és indoklás nélkül írásban (email, fax, posta, futárszolgálat) azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől.
8.5 Megbízó a szerződés felmondására és módosítására, valamint a hibás teljesítéssel kapcsolatos kifogásainak vizsgálatára irányuló kezdeményezését a következő módon teheti meg:
a) Megbízó cégszerű képviselője által aláírt panasz, szerződésmódosítási kérelem vagy felmondó levél, elállási nyilatkozat elküldésével, melyet megbízott részére aláírva és kitöltve, futárszolgálattal, postázva, vagy faxon bizonyíthatóan eljuttattak,
b) Megbízó cégszerű képviselője által email elküldésével, mely abban az időpontban tekinthető érvényes írásbeli kezdeményezésnek, amikor a megbízó email szervere által az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre küldött emailt megbízott igazoltan átvette.
8.6 A szerződés megszűnése nem mentesíti a megbízót a jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítésének kötelezettsége alól, különösen a szerződés megszűnéséig a megbízott által már teljesített szolgáltatások megbízási díjának kifizetése alól.
8.7 Megbízó a SeoStart és SeoPlusz kereső optimalizálás szolgáltatáshoz nyújtott díj kedvezményt elveszíti, és figyelemmel a Ptk.6:190. §-re, annak összegét utólag egy összegben köteles megfizetni, ha megbízó a jelen szerződést a határozott időtartam alatt - az ingyenes próbára rendelkezésre álló 8 (nyolc) naptári napot követően - bármilyen indokkal megszünteti, vagy ha megbízó késedelmes fizetése esetén a kitűzött póthatáridő is eredménytelenül telik el. Amennyiben a határozott idejű szerződést megbízó rendkívüli felmondással azért mondja fel, mert a megbízó hibabejelentéseit követően megbízott a hibát 30 (harminc) napon belül nem tudja elhárítani, megbízott a fenti jogkövetkezményeket nem alkalmazhatja.
8.8 A megbízó rendkívüli felmondása esetén a szerződés a felmondó nyilatkozat megbízotthoz történő megérkezését (kézhezvételét) követő napon szűnik meg. A megszűnésig már teljesített szolgáltatások ellenértéke jár a megbízottnak, figyelembe véve a számlázási periódusokat.
8.9 Felmondás megbízott részéről
8.9.1 Megbízott a szerződés felmondását
a) írásban, tértivevényes levélben;
b) amennyiben a megbízó ettől eltérően nem rendelkezett, elektronikus dokumentumban vagy elektronikus levélben köteles a megbízónak megküldeni.
8.9.2 A megbízó szerződésben szereplő székhelyére tértivevényesen megküldött felmondó vagy szerződés módosító levél a sikertelen kézbesítés megtörténtét követő 5. (ötödik) munkanapon kézbesítettnek tekintendő, amennyiben az „nem kereste", „nem fogadta el", „ismeretlen", vagy „elköltözött" jelzéssel érkezik vissza.
8.9.3 A megbízott általi felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell
a) a felmondás indokát, és
b) a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, és
c) ha a felmondás indoka a megbízó szerződésszegése, akkor a megbízó tájékoztatását arról, hogy ha a megbízó a felmondási idő alatt a szerződésszegő magatartást megszünteti és helyreállítja a szerződésszerű állapotokat, - különösen, hogy eleget tesz fizetési kötelezettségeinek -, a szerződés nem szűnik meg.
8.9.4 A határozott idejű szerződést felek rendes felmondással nem szüntethetik meg.
8.9.5 Megbízott rendes felmondással a 30 (harminc) naptári napnál hosszabb ideje érvényben levő határozatlan idejű szerződést 30 (harminc) napos felmondási határidővel jogosult felmondani, kivéve a határozatlan idejű SeoPlusz szolgáltatásra vonatkozó szerződést, melyre 60 (hatvan) napos felmondási határidő vonatkozik.
8.9.6 Megbízott a 30 (harminc) naptári napja vagy annál rövidebb ideje érvényben levő határozatlan idejű szerződést 15 (tizenöt) napos felmondási határidővel jogosult felmondani, kivéve a határozatlan idejű SeoPlusz szolgáltatásra vonatkozó szerződést, melyre 60 (hatvan) napos felmondási határidő vonatkozik.
8.9.7 Megbízott rendkívüli felmondással megbízó súlyos szerződésszegése miatt a szerződést 15 (tizenöt) napos határidővel felmondhatja, ha
a) megbízó akadályozza, vagy veszélyezteti a megbízott szolgáltatásának rendeltetésszerű működését illetve teljesítését;
b) megbízó a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítést követően sem teszi lehetővé a szolgáltató számára, hogy a szolgáltatásának rendeltetésszerű teljesítését végezze;
c) megbízó a szolgáltatást törvénybe, a szerződésbe vagy az ÁSZF-be ütköző módon vagy célokra használja;
feltéve, hogy megbízó a szerződésszegő magatartását 3 nap alatt nem szünteti meg.
8.10 A szerződés felek általi, kölcsönös akarat-elhatározással történő módosítása:
8.10.1 Megbízott az általa történő szerződés módosítást az ÁSZF 2.2. pontjában meghatározott szerződés megkötésére vonatkozó szabályok szerint kezdeményezheti azzal, hogy a módosítás kezdeményezése írásban, szóban vagy ráutaló magatartással is megtörténhet. A megbízó a megbízott kezdeményezését a szerződés módosítására a következő módon fogadhatja el, amely elfogadással a szerződés módosítása – a szerződésmódosítási ajánlatban megjelölt feltételekkel és időpontban - hatályba lép:
a) Megbízó postai úton megküldött írásbeli kifejezett nyilatkozatával;
b) Megbízó elektronikus levélben megküldött kifejezett nyilatkozatával;
c) Megbízó közvetlen egyéb elektronikus hírközlés (fax, rögzített telefonbeszélgetés) útján megadott hozzájárulásával;
d) Megbízó ráutaló magatartásával.
8.10.2 A szerződés módosítására vonatkozó ajánlat ráutaló magatartással történő elfogadását jelenti a megbízó részéről különösen a szolgáltatás, illetőleg a szolgáltatás megváltozott feltételrendszer szerinti igénybevétele, vagy a megbízott által számlázott megváltozott díjak megfizetése, átutalása.
8.10.3 Megbízó jogosult a megbízottnál – a jelen ÁSZF-ben meghatározott kapcsolattartási pontokon - kezdeményezni a szerződés módosítását. Amennyiben megbízó saját elhatározásából a megbízottat elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján keresi meg, úgy kell tekinteni, hogy megbízó az elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus hírközlés útján történő értesítéséhez hozzájárult. A megbízó által kezdeményezett szerződés módosítás annak megbízott általi elfogadásával jön csak létre a 2.2. pontban leírt szerződéskötési szabályok szerint azzal, hogy megbízott részéről történő ráutaló magatartással a szerződésmódosítás nem jöhet létre, ahhoz kifejezett írásbeli nyilatkozat kell.
8.11 Megbízott a mindenkori ÁSZF-ben meghatározottaktól kedvezőbb feltételek mellett vagy a listadíjaknál olcsóbban biztosíthatja egyes szolgáltatások igénybevételét, amennyiben a megbízó határozott időtartamra köt a megbízottal szerződést. Amennyiben megbízó a megbízott által közzétett valamely ajánlat alapján olyan kedvezményt vett igénybe, amelyet a megbízott meghatározott szolgáltatási szint igénybe vételéhez és meghatározott időtartamra történő szerződéskötéshez kötött, abban az esetben megbízó a nyújtott kedvezményt elveszíti az alábbi esetekben:
a) amennyiben megbízó a szerződést a határozott időtartam alatt – bármilyen indokkal – megszünteti; kivéve a SeoStart szolgáltatásnál a 8 (nyolc) napos ingyenes próba alatti elállási lehetőséget.
b) amennyiben a szerződést megbízott a megbízónak felróható okból - ilyen oknak számít többek között a szolgáltatás számlatartozás miatt történő korlátozása is - mondja fel, vagy függeszti fel a további teljesítést.
c) amennyiben megbízó az igénybe vett szolgáltatási szinthez képest szerződés-módosítást kezdeményez, valamint, ha határozott időtartamú szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésével egyidejűleg új szerződést köt;
d) amennyiben a megbízó személyében változás áll be oly módon, hogy a szerződést magánszemély megbízóról üzleti/intézményi megbízóra kéri átvezetni;
e) ha SeoPlusz sikerdíjas szolgáltatás esetén megbízó nem teljesíti a 3.10.13. és 3.10.14. pontokban leírt kötelezettségét;
f) amennyiben megbízó a díj fizetéssel késedelembe esett és a póthatáridő is eredménytelenül telik el.
Figyelemmel a Ptk.6:190. §-re, megbízó utólag egy összegben köteles megfizetni a fenti pontokban meghatározott körülmény időpontjáig igénybevett kedvezmény összegét. A jogosulatlanul igénybe vett kedvezmény pontos összegéről megbízott a fenti pontokban meghatározott körülmény tudomására jutását követő munkanapon 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel számlát állít ki megbízó részére, aki azt köteles megfizetni.
A határozott idejű szerződés megszüntetéséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények nem kerülnek alkalmazásra, amennyiben a szerződés a fenti, c) pontban meghatározott okból szűnik meg, és megbízó egyidejűleg a megbízottal új, határozott idejű szerződést köt ugyanazon szolgáltatás más szolgáltatási szintjére, és az új határozott idejű szerződést legalább az eredeti szerződés időtartama lejártának időpontjáig fenntartja, illetve az új szerződés tekintetében a fenti pontokban meghatározott körülmények az eredeti szerződés időtartamának lejárati időpontjáig nem következnek be.
8.11.1 A határozott idejű szerződés tekintetében nyújtott kedvezménynek minősül különösen:
a) a listadíjhoz képest egyszeri vagy ismétlődő díjakból adott díjengedmény (Ft-ban),
b) akciós díjengedmény (Ft-ban),
c) elengedett belépési díj vagy indítási egyszeri díjak (Ft-ban),
d) határozott idejű szerződés esetén határozott idejű szerződés kötésekor a határozatlan idejű szerződés listadíja szerinti díjaihoz képest számított kedvezmény mértéke (Ft-ban),
e) SeoPlusz szolgáltatás esetén a sikeresség elmaradása esetére a 3.10.12. pont szerint kedvezményként nyújtott fix díj visszafizetési garancia.
8.12 Keresőoptimalizálás esetén megbízott saját javára fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások igénybevételét, bármely fogadó weboldal keresőoptimalizálását, bármely promóciós tartalmat vagy visszamutató linket a szolgáltatási időszak megkezdése előtt, közben vagy azt követően bármikor elutasítson. Az ebből eredő károkért megbízott semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben ilyen esetben megbízó részéről díjfizetés történt, és megbízó a szerződésbe vagy az ÁSZF-be ütköző magatartást tanúsított, a díj nem jár vissza. Ha megbízó nem tanúsított a szerződésbe vagy az ÁSZF-be ütköző magatartást, megbízott az elutasított szolgáltatásra vonatkozó díjat a következőképpen köteles visszafizetni:
a) Amennyiben az elutasítás egy kifizetett szolgáltatási időszakon belül történt, megbízott a díj 100%-át az elutasítást követő 8 (nyolc) napon belül visszafizeti,
b) Amennyiben az elutasítás a legutolsó kifizetett szolgáltatási időszak lezárását követő 12 hónapon belül történt, megbízott a díj 50%-át az elutasítást követő 8 (nyolc) napon belül visszafizeti,
c) Amennyiben az elutasítás a legutolsó kifizetett szolgáltatási időszak lezárását követő 12 hónapon kívül történt, megbízott részéről díj visszafizetés nem történik.
8.13 Amennyiben megbízó valamely jóváhagyott, aktivált szolgáltatás vagy szolgáltatás jellemző (többek között például banner jellemzők, határidők, látványtervek, elrendezési tervek, promóciós tartalom, garanciák, stb.) módosítására kéri megbízottat, az szerződés módosításra irányuló kezdeményezésnek minősül és csak akkor lép érvénybe és hatályba, ha megbízott azt írásban visszaigazolta.
8.14 Amennyiben megbízó valamely szolgáltatás jellemző (többek között például hirdetési kampány jellemzők, felületek, promóciós tartalom, stb.) módosítására kéri megbízottat, bármely ilyen módosítás a megbízó által jóváhagyottnak minősül:
a) a módosítás megbízó által történt jóváhagyásának napján , vagy
b) a megbízott által teljesített módosítástól számított 3. munkanapon, illetve a kettő közül a korábban bekövetkező napon.
8.15 Ha a szolgáltatás teljesítése megbízó részéről történő információ szolgáltatást jelent, (pl. képek, szövegek, keresőhirdetés link szövegek, promóciós tartalom, stb. átadása, kifogásolása, véleményezése, vagy döntés hozatalt illetve jóváhagyást, továbbiakban együttesen: információ szolgáltatás) és a felek másképpen nem egyeztek meg, megbízónak 3 munkanap áll rendelkezésére az információ szolgáltatásra. A 3 munkanap azon a napon kezdődik, amikor megbízott emailen, az ügyfélközponton keresztül, telefonon vagy más módon értesítette megbízót az információ szolgáltatási igényéről, vagy olyan esemény jut megbízó tudomására, amely információ szolgáltatást igényel.
8.16 Amennyiben megbízó az információ szolgáltatást késve, vagy egyáltalán nem teljesíti, megbízott saját döntése alapján a következőképpen járhat el:
a) Megbízott olyan mértékben módosíthatja a szolgáltatás jellemzőit (többek között például felületek, promóciós tartalom, stb.), amely ésszerűen szükséges annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a szolgáltatás további teljesíthetőségét. A szolgáltatás jellemzők ilyen módosítása a módosítás napján megbízó által automatikusan jóváhagyottnak és véglegesnek minősül.
b) Megbízott tovább várakozik az információ szolgáltatásra. Amennyiben a várakozás az 5 (öt) munkanapot meghaladja, és a szolgáltatás teljesítése ésszerűen nem lehetséges, megbízott rendelkezésre állási díjat számít fel, melynek mértéke a szerződéses összeg 2/365-öd része naptári naponként a szolgáltatási időszakra. A rendelkezésre állási díj maximum 180 (száznyolcvan) naptári napig számítható fel.
8.17 A módosítás kérése történhet úgy is, hogy megbízó a megbízottat általános jelleggel felhatalmazza a szolgáltatás jellemzők optimalizálására. A keresőoptimalizálás szolgáltatások esetén megbízó általános jelleggel kifejezetten felhatalmazza megbízottat a szolgáltatás jellemzők optimalizálására, tekintettel a munka speciális jellegére.
8.18 Megbízott bármikor olyan mértékben módosíthatja a szolgáltatás jellemzőit (többek között például keresőoptimalizálás során figyelembe vett tényezők, ajánlatkérő űrlapok tartalma, hirdetési kampány jellemzők, felületek, egyéb promóciós tartalom, időzítés, stb.), amely szakmai megítélése szerint szükséges annak érdekében, hogy jobban megfeleljen(ek) a szolgáltatás céljainak, valamely felülethez kapcsolódó műszaki specifikációknak vagy irányelveknek.
8.19 Megbízott az egyedi szerződést az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan:
8.19.1 ha azt jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés indokolja; vagy
8.19.2 az egyedi szerződésben vagy ÁSZF-ben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását. Ilyen, a megbízottat az egyedi szerződés egyoldalú – lényegesnek nem minősülő - módosítására feljogosító esetek a következők:
a) a gazdasági (különösen az üzemeltetési, működési költség változása, infláció) és/vagy műszaki (pl. szoftver, hardver, hálózati fejlesztések) körülmények olyan változása, amelyek következtében megbízott a megbízóinak nyújtott szolgáltatást a korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani;
b) a szolgáltatások megfelelő minőségének biztosításának szükségessége;
c) az elírások javítása;
d) a közérthetőséget szolgáló, az adott rendelkezés tartalmát, vagy a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit érdemben nem érintő javítások, pontosítások, átfogalmazások, a szöveg szerkezetében történt módosítások (ideértve az egyes szolgáltatási csomagok nevének módosítását is);
e) amennyiben a módosítás megbízó által igénybe vett szolgáltatás valamely jellemzője, vagy valamely rendelkezés tekintetében megbízóra nézve kedvező változást eredményez;
8.19.3 Vis Maior, vagy a megbízotton kívül álló bármely körülményben (az adókban, közterhekben és szabályzókban történt változások, megnövekedett szállítói és nagykereskedelmi költségek) bekövetkezett lényeges változás indokolja.
8.19.4 A szerződés lényeges módosításának minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. Megbízott a szerződés egyoldalú módosítása esetén megbízót a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal előbb és írásban köteles értesíteni.
8.20 Megbízott az Általános Szerződési Feltételeket a 8.19. pontban meghatározott, és az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan:
a) Az ÁSZF szövegére irányuló egyéb módosítás, amely nem érinti a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, melyek a szöveg helyesbítése, pontosítása, átfogalmazása, illetve folyamatok módosítása (ideértve az egyes szolgáltatási csomagok nevének módosítását is);
b) Szolgáltatási csomagok megszüntetése a jövőre nézve, azzal, hogy ez a már megkötött egyedi szerződéseket nem érintheti;
c) Új szolgáltatás, szolgáltatási csomag bevezetése esetén - amennyiben azok nem érintik a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket, vagy ha a módosítással kizárólag valamely díj csökken - a fenti egyoldalú módosításra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak, és a megbízók azokról a hatálybalépést megelőzően, vagy azzal egy időben kerülnek tájékoztatásra.
Megbízott az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megbízóit a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 (harminc) nappal előbb és írásban köteles értesíteni emailben vagy a megváltozott ÁSZF közzétételével a www.maxad.hu/aszf oldalon.
8.21 Az ÁSZF lényeges módosításának minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás.
8.22 A Megbízott nem köteles a 30 (harminc) napos értesítési határidő betartására – azaz rövidebb időn belül is értesíthet – olyan esetekben, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely díj csökken.
8.23 Megbízót a szerződés és az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogok:
8.23.1 Amennyiben a módosítás a megbízó számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, a megbízó az értesítés kézhezvételétől, illetőleg a közlemény megjelenésétől számított 15 (tizenöt) napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult – azonnali hatállyal - felmondani a Megbízási szerződést a 8.23.2. pont figyelembe vételével.
8.23.2 Amennyiben megbízó az egyedi szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartamig, az ebből eredő kedvezményekért veszi igénybe, úgy megbízó a szerződést csak akkor mondhatja fel, ha a módosítás az általa igénybe vett kedvezményeket kedvezőtlenül, hátrányosan érinti. Amennyiben megbízó ezen indokkal mondja fel a szolgáltatásra irányuló szerződést, úgy a megbízó nem veszti el a már megkapott kedvezményt, a megbízott nem követelheti a kedvezményeknek a felmondást követő időszakra eső összegének a visszafizetését.
8.23.3 Amennyiben megbízott által küldött, az egyoldalú szerződés módosításról vagy ÁSZF módosításáról szóló értesítésében megadott határidőn belül megbízó nem él a szolgáltatói szerződésmódosítás esetére megillető jogával, úgy ezen magatartás megbízó részéről a módosított feltételek kifejezett elfogadását jelentik.
8.23.4 Amennyiben a megbízási szerződés vagy ÁSZF módosítására a szolgáltatási díjak változása miatt kerül sor, a szolgáltatási díjak változásáról megbízott írásban értesíti megbízót, aki 8 (nyolc) naptári napon belül írásban kifogással élhet az árváltozással kapcsolatban. Megbízó részéről a 8 (nyolc) napon belüli kifogás elmulasztása elfogadásnak minősül.
8.24 A megbízó által kérhető, illetve a megbízó érdekkörében felmerülő szüneteltetés szabályai:
8.24.1 A megbízott köteles a 30 (harminc) napnál hosszabb ideje érvényben levő határozatlan idejű szerződésben és a 30 (harminc) napnál hosszabb időre kötött határozott idejű szerződésben foglalt szolgáltatást akár magánszemély, akár üzleti/intézményi megbízó kérésére szüneteltetni az ÁSZF-ben és az egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint. A 30 (harminc) napra szóló határozott idejű szerződés esetében szüneteltetés nem kérhető sem a 8 (nyolc) napos ingyenes próba ideje alatt, sem azt követő időszakban.
8.24.2 A megbízó köteles közölni a szüneteltetés kezdő időpontját, valamint a szüneteltetés időtartamát, a szüneteltetés kezdő időpontját megelőzően legalább 5 (öt) munkanappal. A megbízó a szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozatát legkorábban a szünetelésnek a megbízó által szándékolt megvalósulását megelőző 30. (harmincadik) naptól teheti meg.
8.24.3 Ha az egyedi szerződés másképp nem rendelkezik, a megbízó kérésére történő szünetelés legrövidebb időtartama 1 (egy) hónap, míg az adott naptári évben a megbízó kérésére történő szünetelés maximuma összesen 6 (hat) hónap. Felek az egyedi szerződésben az egyes szolgáltatásokra eltérő hosszúságú szüneteltetési időtartamot határozhatnak meg.
8.24.4 A szünetelés időtartama alatt – miután megbízott a szünetelés időtartama alatt fenntartja a megbízói jogviszonyt, tárolja megbízó promóciós tartalmát és ügyfélszolgálatot működtet – megbízó csökkentett mértékű díj megfizetésére köteles, amelynek mértékét a mindenkori díjlista tartalmazza. Ha a szolgáltatás a megbízó kérésére szünetel, a szolgáltatás újbóli biztosítása érdekében a megbízó visszakapcsolási díjat köteles fizetni. A megbízó által kért szünetelési időtartam lejártával, amennyiben megbízó másként nem nyilatkozik, a megbízott külön értesítés nélkül folytatja, újraindítja a szolgáltatást.
8.24.5 Üzleti megbízók esetében felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás elrendelése esetén a megbízott jogosult a szolgáltatást e körülmény bekövetkezésétől kezdve szüneteltetni, amennyiben megbízó a szolgáltatás 6 havi díjának megfelelő vagyoni biztosítékot nem képes nyújtani. A szolgáltatás 15 (tizenöt) napot meghaladó korlátozását követően, amennyiben megbízott nem él felmondási jogosultságával, a szolgáltatást legfeljebb 6 hónapig felfüggesztheti. A mebízott a szolgáltatás felfüggesztése alatt díjat nem számít fel. Amennyiben a szolgáltatás felfüggesztési oka változatlanul fennáll, megbízott a szolgáltatás felfüggesztés időtartamának utolsó napjára 15 (tizenöt) napos felmondási idővel a szerződést köteles felmondani.
8.24.6 Amennyiben a rendelkezésre álló adatok, információk alapján valószínűsíthető, hogy megbízó vagy a nevében eljáró harmadik személy a szerződés megkötése vagy szolgáltatás igénybevétele céljából a megbízottat lényeges körülmény – így különösen a személyes adatok – vonatkozásában megtévesztette, megbízott jogosult a szerződést – súlyos szerződésszegésre hivatkozással- legalább 15 (tizenöt) napos felmondási idővel megszüntetni, amelynek tartamára jogosult a teljes szolgáltatást felfüggeszteni.
8.25 Megbízott érdekkörében felmerülő vagy mindkét fél érdekkörén kívül eső okból történő szüneteltetés:
8.25.1 Ha a megbízott érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre – ide nem értve a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendszeres karbantartások esetét -, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik (különösen ideértve a Vis Maior esetét), a szünetelés időtartama alatt a megbízó díj fizetésére nem köteles. Ha ilyen esetben a szünetelés az egy adott naptári hónapban meghaladja a 72 (hetvenkettő) órát, megbízott a szünetelés hónapjára járó díját, vagy a nem havidíjas szolgáltatás időarányosan járó díját a következő havi számlában a megbízó számára jóváírja. A megbízott a díj visszatérítésre nem köteles, ha a szüntetés oka Vis Maior, és igazolja, hogy a szünetelést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárható intézkedést megtett.
8.25.2 Rendszeres karbantartásnak minősül a technikai eszközök üzemképes állapotban való tartására vonatkozó karbantartási tevékenységek, amelyek biztosítják a minőségi célértékek elérésének folyamatos fenntartását. A rendszeres karbantartás biztosítja az üzemelés hatására fokozatosan csökkenő üzembiztonság időszakonkénti növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát. A rendszeres karbantartás körébe tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükséges kiszolgáló eszközök meghibásodásának megelőzése érdekében kerülnek elvégzésre. Megbízott az informatikai hardver, szoftver, hálózati környezetének, átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelésről – amennyiben más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre – megbízót 15 (tizenöt) nappal korábban, előzetesen értesíti. A szünetelés mértéke ebben az esetben nem haladhatja meg naptári hónaponként az 1 napot. A rendszeres karbantartási munkálatokat minden héten kedden és csütörtökön 0-6 óra között kell elvégezni.
8.25.3 Alvállalkozó vagy társszolgáltató rendszerén igénybe vett szolgáltatás esetében a rendszeres karbantartás időpontja a társszolgáltató által kerül meghatározásra.
8.25.4 A megbízott a szünetelésről és karbantartásról  a www.maxad.hu honlapon tájékoztatja megbízóit.
8.26 Megbízott felé fennálló nem vitatott díjtartozás esetén a Megbízott nem köteles érdemben tárgyalni a Megbízó bármilyen szerződésmódosítási kezdeményezését.
8.27 Hibaelhárítás kezelése:
8.27.1 A munkaidőn kívül megtett hibabejelentések hibaelhárítása a következő munkanap 8.30 órakor kezdődik meg. Valamely hibabejelentés megbízott általi, munkaidőn kívüli elintézése, vagy a hibabehatárolási eljárás elvégzése nem keletkeztet kötelezettséget a megbízott oldalán az ÁSZF-ben megadott időtartamon kívüli eljárásra valamely más hiba elhárítása esetén
8.27.2 A megbízottnak a hibabejelentést a megbízó részére vissza kell igazolnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie.
9. Garancia
9.1 Megbízó tudomással bír arról, hogy megbízott nem rendelkezik a Google üzleti titkát képező keresőalgoritmus és hirdetési algoritmus pontos modelljével, és arról, hogy a Google találati listája a Google algoritmusaitól és számos más tényezőtől függ, melyek közül bizonyos tényezők megbízott hatókörén kívül esnek. Például a természetes találati lista akár ugyanarra a kulcsszóra is eltérő lehet a Google egyes nemzetközi oldalain, a keresési előzményektől függően, a keresési helytől és időponttól függően, a keresést végző eszköz hardverétől és szoftverétől, beállításaitól, a felhasználók adatkezelési beállításaitól, a keresési alapbeállításoktól, a keresési és böngészési előzményektől és számos más tényezőtől függően.
9.2 A felek tudomásul veszik, hogy a Google módjában áll bármikor bejelentés nélkül módosítani a keresőalgoritmusát és hirdetési algoritmusát. A keresőalgoritmus, hirdetési algoritmus, vagy a természetes találati listán előnyt jelentő egyéb körülmények megváltozása esetén megbízott nem köteles erről a körülményről információt közzétenni, a szolgáltatásait módosítani, kiegészíteni, a szolgáltatást újrakezdeni, többletszolgáltatást nyújtani és e körülmények megváltozása nem jelentheti a szerződés megszűnését, módosítását és nem indokolhat megbízó részéről garanciális követeléseket.
9.3 Megbízó tudomásul veszi, hogy megbízott nem a Google alvállalkozójaként, ügynökeként, megbízottjaként jár el. Megbízott önálló szolgáltatást nyújt, de saját érdekkörében felmerülő feladatokra teljesítési segéd bevonására jogosult.
9.4 Megbízott nem tudja szavatolni a megbízó számára, hogy:
9.4.1 keresőoptimalizálás szolgáltatás eredményeként megbízó fogadó weboldala vagy aloldalai helyezése javul a Google kereső természetes találati listáján,
9.4.2 az igénybevett szolgáltatások megfelelnek a megbízó által felállított követelményeknek,
9.4.3 a megbízó által igénybevett szolgáltatások megszakítás mentesek, pontosak, biztonságosak és hibamentesek lesznek,
9.4.4 a szolgáltatások igénybevétele során átadott információk megbízó számára érthetőek, teljesek, pontosak, megbízhatóak,
9.4.5 a szolgáltatás részeként esetlegesen a megbízó rendelkezésére bocsátott szoftver vagy weboldalon elérhető kezelőfelületek működése hibamentes, és az esetlegesen észlelt hibák kijavításra kerülnek,
9.4.6 minden kattintás, promóciós tartalom megtekintés, ajánlatkérés más személy vagy cég részéről történik,
9.5 Megbízott nem köteles elemzést végezni vagy információt szolgáltatni megbízó weboldalának vagy aloldalainak a Google kereső természetes találati listáján elfoglalt helyezése tekintetében, valamint az általa választott kulcsszavaknak a Google keresőben való keresettségére vonatkozóan. Megbízó tudomásul veszi, hogy ilyen információk rendelkezésre bocsátását vagy elérhetővé tételét a Google nem garantálja és esetenként korlátozza.
9.6 Megbízó tudomásul veszi, hogy - megbízott legjobb tudomása szerint - a keresőoptimalizálás eredményességére hatással bíró fő körülmények a következők:
9.6.1 a fogadó weboldalra mutató linkek;
9.6.2 a fogadó weboldal és aloldal(ak) tartalmának és szerkezetének helyes beállítása;
9.6.3 a megbízó által választott kulcsszavak.
9.7 A kulcsszavak kiválasztása, a fogadó weboldal és aloldalainak tartalmának és szerkezetének helyes beállítása megbízó felelőssége azzal, hogy ehhez
9.7.1 a SeoStart keresőoptimalizálás szolgáltatás esetén megbízott írásos oktatóanyagot és telefonos technikai támogatást ad;
9.7.2 a Seo24 és SeoPlusz keresőoptimalizálás szolgáltatás esetén megbízott telefonos technikai támogatást ad;
9.7.3 a SeoFree szolgáltatások esetén megbízott telefonos technikai támogatást ad, ha erre kiegészítő szolgáltatásként megbízó külön szerződést kötött.
9.8 A fogadó weboldal tartalmát és szerkezetét megbízó kezeli, ahhoz megbízottnak nincs adminisztrátori vagy szerkesztői hozzáférési jogosultsága és ilyen jogosultsághoz tartozó belépési adatokat, jelszavakat megbízott nem kér megbízótól.
9.9 A Seo24 szolgáltatás keretében megbízó által átadott konverzió követésére szolgáló mérőkód megbízó weboldalába történő beépítése megbízó feladata. A mérőkód és a weboldal közötti kompatibilitásra megbízott nem vállal garanciát.
9.10 A kifejezetten a jelen ÁSZF-ben és a szerződésben foglalt követelményeken és az irányadó jogszabályok által előírt követelményeken túl semmilyen feltételek, szavatosságvállalások vagy egyéb feltételek nem vonatkoznak a szolgáltatásokra.
9.11 A jelen ÁSZF nem érinti azokat a jogokat, amelyek a megbízót fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket megbízó szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről megbízó szerződésben nem mondhat le. A jelen ÁSZF egyik rendelkezése sem zárhatja ki a megbízott felelősségét az olyan károkért, amely okozásáért az irányadó jogszabályok értelmében a felelőssége nem zárható ki, illetve nem korlátozható.
9.12 Megbízott nem felelős megbízó felé:
9.12.1 Semmilyen olyan közvetett vagy következményi kárért, amely a promóciós tartalom megjelenítésével vagy annak elmaradásával kapcsolatban megbízónál felmerült. Ez magában foglal minden közvetlenül vagy közvetetten felmerülő elmaradt hasznot, márkanév vagy üzleti hírnév sérelmét, illetve adat elvesztését, valamint a Google által megbízó weboldalának adott PageRank értékének vagy a weboldalnak a Google találati listáján kapott helyezésének módosulását.
9.12.2 Semmilyen olyan veszteségért és kárért, amely Megbízónál az alábbiak miatt merül fel:
a) Megbízó számított a szolgáltatások, vagy a promóciós tartalom teljességére, pontosságára és meglétére, de a szolgáltatás saját elvárásainak nem felelt meg;
b) Ha a megbízót ért veszteség vagy kár a megbízó és az olyan harmadik fél közötti kapcsolat vagy tranzakció eredménye, akinek a promóciós tartalma a szolgáltatásokban megjelenik;
c) Bármilyen, a megbízott által a szolgáltatásban végrehajtott változtatás, illetve a szolgáltatások (vagy azok valamely funkciója) végleges vagy ideiglenes jelleggel történő megszüntetése;
d) A szolgáltatáson keresztül vagy annak használatával őrzött vagy elküldött promóciós tartalom vagy más adat törlése, megrongálása, adatmentésének elmulasztása;
e) Megbízó elmulasztotta a jelszóval vagy a hozzáférésével kapcsolatos információkat titokban és bizalmasan tartani, megőrizni és azzal mások visszaéltek;
9.13 Az ÁSZF 9. pontjában meghatározott, a megbízott felelősségének korlátozására vonatkozó szabályok abban az esetben is irányadóak, ha a megbízottat megfelelően tájékoztatták, illetve a megbízott tudhatott volna a fent meghatározott veszteségek felmerülésének lehetőségéről.
9.14 Megbízottal szemben különösen a 9.17. pontban meghatározott hibás teljesítés esetén a megbízó által érvényesíthető kártérítési igény összege kizárólag az egyedi szerződésben meghatározott szolgáltatási díjra korlátozódik. Vis majorért a megbízottat semmiféle felelősség nem terheli. Vis maiornak minősül különösen: sztrájk, elemi csapás, egyéb ellenállhatatlan erő, internet működési hibája, szoftverhiba.
9.15 Amennyiben a felek közötti szerződés másképp nem rendelkezik, megbízott nem garantálja bármely promóciós tartalom megjelenítéseinek, publikációinak, konverzióinak vagy átkattintásainak számát.
9.16 Megbízott nem garantálja, hogy a keresőhirdetések és átkattintás alapon elszámolt hirdetések esetén a promóciós tartalom a megadott kulcsszavakra történő minden egyes keresésre vagy a felület minden oldal letöltésére megjelenik, különös tekintettel a következőkre:
a) az egyes kulcsszavakra aukciós jellegű licit folyik, melyen a versenytársak túllicitálhatják megbízottat,
b) megbízott napi költségkerete korlátos, ezért előállhat olyan helyzet, hogy több lenne a megadott kulcsszóra történő keresés vagy az oldal letöltések alapján az átkattintások havi költsége, mint a rendelkezésre álló költség keret,
c) a Google nem teszi teljes mértékben megismerhetővé a hirdetések megjelenítését végző algoritmusát és az egyes kulcsszavakra történő keresések pontos mennyiségét.
9.17 Hibás teljesítésnek minősül, ha megbízott neki felróható okokból
9.17.1 hirdetési szolgáltatások esetén
a) nem az előre egyeztetett szöveges vagy képi tartalommal jeleníti meg a promóciós tartalmat a felületeken, kivéve a 8.16, 8.17, 8.18 szakaszban foglalt esetet,
b) idő alapú elszámolásnál a hirdetéseket nem az előre megállapodott időszakban jeleníti meg.
9.17.2 keresőoptimalizálás szolgáltatások esetén
a) SeoStart, SeoPlusz és Seo24 szolgáltatás esetén a telefonos támogatáshoz való hozzáférésre jogosító azonosítót és jelszót a szerződés megkötésétől számított 15 (tizenöt) belül nem teszi elérhetővé,
b) SeoStart, SeoPlusz és Seo24 szolgáltatás esetén Megbízó külön kérése esetén az Ingyenes Facebook oldalt Megbízónak felróható okból a szerződés megkötésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem hozza létre vagy ahhoz nem ad Megbízó személyes Facebook felhasználói fiókja részére hozzáférési jogosultságot,
c) SeoStart szolgáltatás esetén az elektronikus oktatóanyaghoz való hozzáférésre jogosító azonosítót és jelszót, vagy az oktatóanyagot letölthető formában a szerződés megkötésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem teszi elérhetővé vagy emailben nem küldi el megbízónak.
d) az emailben vagy a www.maxad.hu oldalon a 2. számú mellékletben foglalt témában feltett kérdésekre 15 (tizenöt) napon belül nem adott választ email vagy telefonos visszahívás formájában.
9.18 Megbízó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a telefonos támogatás, tanácsadás szolgáltatás esetében az ügyfélszolgálat telefonszám foglaltságára, a várakozási időre, a tanácsadás tartalmára nézve nem élhet minőségi kifogással.
9.19 Hibás teljesítés esetén megbízó a hibás teljesítéssel érintett számlázási periódus végét követő jogvesztő 8 (nyolc) naptári napig élhet kifogással az ÁSZF 8.5. pontja szerint. Megbízottnak 8 (nyolc) naptári napon belül kell válaszolnia a kifogásra. Jogos kifogás esetén megbízottnak 30 (harminc) napja van a hibásan teljesített szolgáltatás kijavítására, vagy ismételt teljesítésére.
9.20 Megbízott a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről, így különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről a www.maxad.hu weboldalon tájékoztatja megbízót, és lehetőséget biztosít a szerződéssel kapcsolatos ügyintézésre az ügyfélszolgálatának telefonon, telefaxon való elérhetőségét biztosítja a megbízók számára.
9.21 A panaszok kezelési rendje: A megbízott a nyilvántartásba vett panaszt - amennyiben arra mód van - azonnal, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül megvizsgálja és a jogszabályi előírások betartásával a megbízót a vizsgálat eredményéről értesíti. Amennyiben a megbízott a megbízó panaszát elutasítja, megbízott köteles a megbízót írásban arról tájékoztatni, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A megbízott köteles megadni az illetékes hatóság, illetve a megbízott székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
10. Általános rendelkezések
10.1 Jelen ÁSZF a felek jogviszonyának feltételeit, felek jogait és kötelezettségeit szabályozza, kiterjed minden megkötött megbízási szerződésekre.
10.2 A felek között az egyedi megbízási szerződés(ek) és jelen ÁSZF képezik a teljes megállapodást, ezeken kívül felek egyéb szóbeli megállapodást nem kötnek, kivéve a 2.2. és 8.10.1. szakaszban leírt eseteket. A szerződés kötést megelőző egyeztetések során a szerződések tárgyában szóban, vagy írásban tett nyilatkozatokat, felhatalmazásokat, emlékeztetőket az egyedi szerződések létrejöttével felek hatályon kívül helyezik.
10.3 Jelen ÁSZF megbízó általi elfogadása a következő módon történhet:
a) az elfogadást jelző gombra vagy jelölőnégyzetre kattintással, ha ez az adott szolgáltatás megrendelését lehetővé tevő weboldalon megjelenik, vagy
b) a szolgáltatás igénybevétele során ráutaló magatartással. Ebben az esetben megbízó elfogadja, hogy megbízott az ÁSZF elfogadásaként értékeli a szolgáltatás használatát.
c) az egyedi megbízási szerződés megkötésével, mely jelen ÁSZF 2. szakasza szerint történik.
10.4 Megbízó kötelezettsége, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt nyomtassa ki vagy mentse el az ÁSZF egy példányát saját felhasználásra.
10.5 Az ÁSZF aláírás nélkül is szabályozza a szolgáltatások megrendelésének, teljesítésének és elszámolásának feltételeit.
10.6 Amennyiben a megbízó és a megbízott közötti szerződés másképp nem rendelkezik, akkor az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a megbízási szerződés kifejezetten nem utal.
10.7 Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó akciós feltételek, és ÁSZF-ek közzététele nem minősülnek a megbízott által tett szerződéses ajánlatnak, így a megbízottat ezekkel összefüggésben ajánlati kötöttség nem terheli.
10.8 Megbízott dönthet kedvezmények, akciós ajánlatok felkínálásáról, amelyek a havi- vagy egyszeri díjakat érinthetik. Megbízott a kedvezmények, akciók mértékét és részvételi feltételeit honlapján közzéteszi. Megbízó egyszerre csak egy kedvezmény igénybevételére jogosult. Megbízott az egyes akciókban választása szerint határozza meg a részvételre jogosultak körét, és a részvétel egyéb feltételeit. Megbízott – mivel szerződéskötési kötelezettség nem terheli – jogosult az akcióban való részvételt bármely megbízó tekintetében kizárni.
10.9 Megbízott fenntartja magának a jogot arra, hogy az akciók tartalmát, az akciók leírását, valamint az akciók időtartamát kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalúan újraindítsa, meghosszabbítsa, kiegészítse, módosítsa, illetve az akciót felfüggessze, vagy megszüntesse.
10.10 A keresőoptimalizálás szolgáltatások igénybevételéhez megbízó kötelessége biztosítani a következő feltételeket:
a) Internet hozzáférés saját részére;
b) Saját weboldal, módosítási jogosultsággal, vagy személyes Facebook felhasználói fiókkal, melyhez Megbízott jelen ÁSZF alapján külön kérésre Megbízó számára Ingyenes Facebook oldalt hoz létre;
c) Döntés a keresőoptimalizálás során megcélzott kulcsszavakról;
d) Működő email postafiók, melyet megbízó kötelessége rendszeresen ellenőrizni;
e) A weboldal esetleges módosításához szükséges munka saját maga vagy megbízott szakértője által.
10.11 A megbízott nem köteles a megbízó hardvereinek és szoftvereinek, különösen a webszerver, domain név, web tartalom alkalmassá tételére a szolgáltatás igénybevételére.
10.12 Megbízó a telefonos ügyfélszolgálat előtt személyazonosságát az ügyfél-azonosító számának és a szerződés kötéskor megadott adatainak bemondásával igazolhatja. A telefonos ügyfélszolgálat csak ezt követően áll rendelkezésére.
10.13 Amennyiben a felek az egyedi megbízási szerződésben a jelen ÁSZF-től eltérnek, úgy felek az egyedi megbízási szerződésben foglaltakat tekintik irányadónak.
10.14 Megbízó kifejezetten hozzájárul, hogy megbízott munkavállalókat és alvállalkozót is igénybe vehet a teljesítés során, tekintettel a szolgáltatásokhoz szükséges szakértelem szerteágazó jellegére.
10.15 Megbízott a szerződés teljesítéssel kapcsolatban ügyfélszolgálati kéréseket munkanapokon 9:00 és 16:00 között teljesít.
10.16 Az megbízott által készített promóciós tartalomhoz megbízó nem kap kizárólagos felhasználási jogot, ezekkel kapcsolatosan szerzői jogot vagy egyéb jogvédelmet nem élvez.
10.17 A ez egyes szolgáltatások részeként letölthető elektronikus oktatóanyaghoz csak személyesen megbízó 1 (egy) kijelölt kapcsolattartója jogosult hozzáférni. A kijelölt kapcsolattartón kívül más személyek, szervezetek, például különösen megbízó alkalmazottai, tulajdonosai, üzletfelei és alvállalkozói sem jogosultak hozzáférni az oktatóanyaghoz. Megbízó az oktatóanyagot nem jogosult egészben vagy részben bármilyen formában továbbértékesíteni, ingyenesen vagy ellenszolgáltatás fejében megosztani, közölni, másolni, terjeszteni, feldolgozni, sokszorosítani, lefordítani, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, emailben vagy más adathordozón továbbítani. A tilalom megsértése esetén a felek a SeoStart szolgáltatás egyszeri listadíjának ötszázszorosának megfelelő átalány-kártérítést kötnek ki, melyért megbízó és kapcsolattartója egyetemlegesen felelős. Ha megbízó az oktatóanyag felhasználására jogosító szerződéstől elállt, akkor az elektronikus oktatóanyagot nem használhatja és saját másolatát köteles azonnal véglegesen és visszafordíthatatlan módon megsemmisíteni. A megsemmisítés elmaradásából eredő felelősség megbízót terheli.
10.18 Megbízó a megbízott részére megadott adataiban bekövetkezett bármely változást haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztét követő 3 munkanapon belül köteles megbízott részére bejelenteni, és együttműködési kötelezettsége körében megbízott szerződésszerű teljesítéséhez szükséges egyéb információkat, nyilatkozatokat megadni
10.19 Megbízott és/vagy képviselői által jelen szerződés alapján létrehozott bármilyen szellemi termék (például, de nem kizárólag: szoftver, forrás vagy futtatható kód, szöveg, ábra, jelentés, ötlet, dokumentáció, design vagy módszertan) megbízott tulajdonába kerül és a szerződés megszűnése után is ott marad.
10.20 Megbízott és a felületek tulajdonosai folyamatosan fejlesztenek és újítanak annak érdekében, hogy a megbízóknak a legjobbat nyújtsák. Megbízó erre tekintettel tudomásul veszi, hogy megbízott és a felületek tulajdonosai időről időre előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják a szolgáltatások formáját és jellemzőit.
10.21 Ha a felek közötti egyedi megbízási szerződés másképp nem rendelkezik, akkor a szerződések teljesítése során a szolgáltatás teljesítésének kezdőnapja az aktuális számlázási periódusra esedékes díj megbízott számlájára vagy pénztárába történt megérkezésének napjától számított második munkanap. SeoStart keresőoptimalizálás esetén a szolgáltatás teljesítése az ingyenes próbához tartozó egyedi hozzáférést és jelszót tartalmazó küldemény megbízó részéről történő átvételének napján kezdődik. SeoFree keresőoptimalizálás esetén a szolgáltatás teljesítése az ingyenes szolgáltatáshoz tartozó egyedi ügyfélközpont hozzáférési jelszót tartalmazó email megbízó részéről történő átvételének napján kezdődik. Az @tudakozó szolgáltatás esetében a szolgáltatás a szerződés kötés napján megkezdődik, amennyiben a megbízó másképp nem rendelkezik.
10.22 Megbízó a megbízott részére engedélyt ad automatizált program használatára, amely segítségével
a) megbízott visszakeresheti és elemezheti a szolgáltatásokhoz kapcsolódó kulcsszavakat, eseményeket és webhelyeket annak érdekében, hogy kiértékelhesse a szolgáltatás minőségét és a szolgáltatási célok teljesülését;
b) megbízott ellenőrizheti a fogadó weboldal tartalmát és szerkezetét;
c) megbízott megbízó weboldaláról látogatottsági elemzést készíthet.
10.23 Megbízott a megbízó személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:
a) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény ("Avtv.")
b) Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
c) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
d) Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
10.24 Megbízó nem jogosult az általa igénybe venni kívánt szolgáltatás átruházására, kizárólag a saját nevében rendelheti meg és használhatja szolgáltatást.
10.25 Megbízó kijelenti, hogy a szerződéskötéskor megadott email postafiókhoz hozzáfér, és tudomásul veszi, hogy kötelessége azt rendszeresen (legalább két munkanaponként) ellenőrizni.
10.26 Megbízó és a nevében eljáró képviselő valamint kapcsolattartó kötelesek 3 napon belül tájékoztatni megbízottat arról, ha nevükben, címükben, elérhetőségi adataikban, email címükben változás történik.
10.27 Jelen ÁSZF-re a magyar jog rendelkezései irányadóak.
10.28 Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy ez a tény nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát. Felek kötelesek megtenni mindent annak érdekében, hogy az érintett rendelkezést a felek gazdasági céljainak megfelelő végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék.
10.29 Felek az ÁSZF-el kapcsolatban egymáshoz intézett értesítései akkor tekinthetők érvényesnek, amennyiben azt a másik félnek a szerződésben szereplő címére címezve írásban – levélben, faxon, szkennelt formában, emailben a felek által előzetesen visszaigazolt email címre – küldik meg.
10.30 A felek kijelentik, hogy az ÁSZF teljes szövegét megismerték, megértették, és magukra nézve kötelezőnek tartják.

1. számú melléklet: Aktuális díjlista (kattintson a letöltéshez)

2. számú melléklet: Támogatási szolgáltatások összehasonlítása (kattintson a letöltéshez)

Az ÁSZF korábbi változatai

Egyedi szerződés minták (mindenkori aktuális dokumentum változatok)

SeoStart szolgáltatás egyedi szerződés minta aktuális változata

SeoPlusz szolgáltatás egyedi szerződés minta aktuális változata

A feltüntetett egyedi szerződés minták tájékoztató jellegűek, ajánlati kötöttség nélkül. Fenntartjuk a jogot a fenti mintáktól eltérő szerződéses ajánlati feltételek alkalmazására. Kérjük, aláírás előtt figyelmesen olvassa át az Önnek küldött szerződést, mert az a fenti szerződés mintáktól akár lényegesen eltérhet! A szerződés minták nem képezik részét az Általános Szerződési Feltételeknek.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: munkanapokon 9:00-16:00 között telefonon: (1) 788-4380 faxon: (1) 799-8629 email: info kukac maxad pont hu